Od chvíle, kdy všude kolem nás létala novoroční motivační slova, uběhla už notná řádka dní. Novoroční předsevzetí, nový rok – nové já, čerstvý start, … To všechno jsou fenomény spojené s přechodem mezi dvěma obdobími. Hoďte tu potřebu změny, jen když se láme rok, za hlavu. Z roku 2022 zbývá ještě 334 dní, tedy necelých 48 týdnů. Není první leden, ale není pozdě na změnu k lepšímu.

Kam vede vaše cesta?

Stejně jako potřebujete mapu k pokladu, potřebujete vědět, že nějaký poklad existuje, v ideálním případě rovněž to, o jaký poklad se jedná. Když nebudete vědět, kam se chcete dostat, nikdy se tam nedostanete.

Máte jasnou a konkrétní představu o tom, kam váš podnik směřuje?

Při formulaci cílů dbejte na to, aby byly SMART:

  • specifické (specific),
  • měřitelné (measurable),
  • dosažitelné (achievable),
  • realistické (realistic),
  • časově ohraničené (time framed).

Při formulaci vize se nebojte emocionálního zabarvení a vyšších ambicí.

Při formulaci jakéhokoliv cíle či vize je třeba vzít v potaz rovněž přání a povahu zákazníka. Rok sotva začal, využijte toho, že v lidech ještě doznívají jejich vlastní předsevzetí.

O co se právě teď snaží vaši zákazníci?

Nechť je váš cíl být zákazníkovi nástrojem pro dosažení jeho cíle.

Děláte to správným způsobem?

Dejme tomu, že již máte nastavené správné cíle a vize, které jsou v souladu s cíli vašich zákazníků. Zbývá otázka, jak zvládnete komunikaci.

Ponořte se do čísel, ty nikdy nelžou. Letos už nezkoušejte střílet naslepo, před novými kroky a změnami udělejte průzkum. Zhodnoťte, jak si vaše marketingové aktivity stojí právě teď, a na základě toho identifikujte, kde jsou vaše příležitosti. S čísly a komunikací vám může pomoct CRM.

Nezapomeňte na vizuální stránku prezentace. Indikátory vizuální atraktivity se dynamicky mění, zkoumejte, jaké požadavky mají zákazníci.

Neděláte zbytečnou práci?

Technologie se neustále posouvají dopředu. Každý den se rodí nové softwary, v jejichž silách je stále více a více ulehčovat vaši práci. Zjistěte, jestli náhodou neplýtváte časem a energií tam, kde by vaši práci mohl snadno zastat stroj.

Je možné, že:

  • Stále ještě nepoužíváte CRM.
  • CRM používáte, ale bojujete s manuálním zadáváním dat. Znáte RPA?


Shrnujeme. Miřte správným směrem, komunikujte správným způsobem a nechte si pomoct od umělé inteligence. Přejeme vám úspěšný rok!