• Zpět
 • Chci kvalitní CRM

  Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Odběr novinek

  Customer Relationship Management (CRM)

  CRM je zkratka vycházející z anglického názvu Customer Relationship Management. Jde o strategii, kterou progresivní společnosti používají k řízení aktivit se zákazníky a potenciálními zákazníky. CRM pomáhá organizacím zefektivnit procesy, budovat vztahy se zákazníky, zvyšovat prodej, zlepšovat služby zákazníkům a zvyšovat ziskovost. Když lidé mluví o CRM, obvykle odkazují na CRM systém, software/nástroj, který se používá pro správu kontaktů, podporu prodeje a marketingu nebo servisních aktivit atp.

  Pravý cíl CRM systému, resp. strategie je jednoduchý: Zlepšit obchodní vztahy a jejich ziskovost.

  Proč je CRM důležité?

  Každý z úspěšných podniků má vytvořenou CRM strategii podporovanou CRM systémem.

  Tato strategie dává podniku to nejdůležitější: růstový potenciál, pomáhá podnikům vyhledávat potenciální a výnosné klienty.

  Každou takovouto strategii je nutné nějak podporovat a měřit její výkonnost, proto firmy implementují CRM systémy.

  CRM systém jim umožňují
  • Vyhledávat nové, potenciální a výnosné klienty,
  • cílit na ně vhodné aktivity,
  • poskytovat jim ty správné služby a produkty,
  • vyhodnocovat účinnost provedených činností a
  • navrhovat další ještě lepší postupy.

  Proč je CRM důležité?

  • Vlastníci a manažeři - Řídí směr firem a organizací, potřebují efektivně sledovat vývoj obchodního potenciálu u potenciálních a stávajících zákazníků. Potřebují sledovat a vyhodnocovat aktivity svých prodejců. Chtějí znát účinnost marketingových kampaní.
  • Obchodní profesionálové a konzultanti - Potřebují mít efektivního pomocníka pro každodenní plánování a zaznamenávání svých obchodní aktivit s potenciálními a stávajícími klienty. Mít přehled o vývoji obchodního potenciálu a vývoji fakturace. Nebo jednoduše zjistit, který z klientů má nějaký problém a rychle jej řešit.
  • Realitní makléři - Potřebují jednoduchý nástroj pro zaznamenávání poptávky a nabídky nemovitostí svých klientů. Chtějí mít efektivní nástroj pro organizování prohlídek nemovitostí. Potřebují mít přehled o tom kolik prohlídek na jakou nemovitost a s kým udělali a kdo nakonec nemovitost koupil.
  • Bankéři, finanční poradci a pojišťovací makléři - Jejich denním chlebem je udržování kontaktů s klienty. Vytváří a nabízí klientům finanční strategie a produkty. Proto potřebují jednoduchý a efektivní nástroj, CRM, který jim pomůže mít rychlý přehled o tom, jak se všechny tyto aktivity vyvíjí.
  • Marketingoví a Public relations profesionálové - Efektivní řízení kampaní, reklamních a komunikačních aktivit je jejich každodenním chlebem. Proto potřebují flexibilní, kvalitní a jednoduchý nástroj pomocí něhož mohou všechny potřebné aktivity plánovat, zaznamenávat a vyhodnocovat.
  • Servis a zákaznická podpora - Jsou to pracovníci servisu a zákaznické podpory, kteří potřebují mít jednoduchý způsob jak zaznamenat potřeby klientů. Komplexní a úplný přehled o všech aktivitách s klienty. Co mají koupeno za služby a produkty, kdy na nich byl proveden poslední servisní zásah.

  Proč nestačí mít pouze ekonomický systém?

  Některé firmy myslí, že jim stačí ekonomický systém (ERP) a CRM systém je pro ně zbytečný a nákladný „luxus“.

  Pro to máme tyto tvrzení, které vyvrací tento názor:

  • ERP systémy umí velmi dobře organizovat a zaznamenávat to co už se stalo. Tedy např. vydají objednávky, které klienti uskutečnili, vystaví faktury na již dodané zboží/služby. Ale kdo jim zajistí to, aby měly vůbec co počítat? Jedině CRM.
  • Vzhledem k tomu, že ERP systémy musí respektovat legislativu mají svoji přesnou strukturu a definované postupy a je velmi těžké je přizpůsobit. ERP systémy jsou oproti CRM málo flexibilní a neumožní rychle reagovat na potřebné změny.

  Jaké jsou hlavní výhody CRM?

  Shromažďováním a uspořádáváním údajů o komunikaci, aktivitách a úkonech se zákazníky, jejich zpřístupněním internímu týmu a díky tomu usnadněním analýzy získaných dat nabízí CRM mnoho výhod.
  1.
  Jednoduchá správa Kontaktů
  2.
  Týmová spolupráce
  3.
  Zvýšená produktivita
  4.
  Efektivní a výnosný prodej
  5.
  Integrované předpovědi prodeje
  6.
  Kvalitní reportovací nástroje
  7.
  Zvýšená spokojenost zákazníků
  8.
  Rychlejší návratnost investic do marketingu
  9.
  Zdroj pro zkvalitňování produktů a služeb

  1. Jednoduchá správa Kontaktů

  Každý hovor, dotaz nebo schůzka a potenciálními zákazníky, zákazníky nebo partnery je zaznamenáván a přístupný celému týmu pomocí centralizované správě kontaktů. Tím se prodejním, marketingovým a servisním týmům umožní sledování vývoje obchodního potenciálu a historie klientů.

  2. Týmová spolupráce

  CRM systém umožňuje lidem z různých částí firmy spolupracovat! Například prodejní tým může spolupracovat s produkt manažery a vytvářet tak cílené nabídky. Nebo obchodník, který má znalosti o vedené kampani marketingu může lépe nabídnout služby klientům.

  3. Zvýšená produktivita

  Ušetříte čas za hlídání svých aktivit! CRM systém vás sám upozorní na vaše aktivity, pošle notifikace nebo přednastaveným způsobem zobrazí informace, které jste si zadali, že chcete hlídat.

  4. Efektivní a výnosný prodej

  Umožňuje analyzovat vztahy se zákazníky, prodejní aktivity, posoudit životaschopnost obchodu/klienta, mobilizovat další pomoc v případě potřeby a poskytnout informace v reálném čase.

  5. Integrované předpovědi prodeje

  Jako komplexní zdroj informací usnadňuje obchodníkům přesné prognózy. Obchodní týmy se mohou učit z minulosti a předpovídat budoucnost prostřednictvím historických dat, zatímco prediktivní analytika využívá poznatky z velkých dat k předvídání budoucího chování zákazníků.

  6. Kvalitní reportovací nástroje

  Umožňují okamžitý pohled na prodejní data, takže je snadné odhalit potenciální problémy a odstranit je v zárodku. Předpřipravené reporty a statistiky, zvyšují produktivitu týmu tím, že šetří čas, který by byl jinak stráven taháním dat ručně nebo pracně vytvářen kontingenčními tabulkami.

  7. Zvýšená spokojenost zákazníků

  CRM umožňuje komplexní pohled na dosavadní komunikaci zákazníka, a proto je snazší předvídat problémy a řešit stížnosti. Komplexní informovanost týmu vytváří pozitivní zkušenost pro zákazníky, kteří již nemusejí nemusí pokaždé znovu vysvětlit svůj problém a jsou kvalitněji obslouženi.

  8. Rychlejší návratnost investic do marketingu

  CRM systémy jsou také určeny pro organizaci a zaznamenávání výstupů z marketingových kampaních. Sledování kampaní poskytuje přehled o tom, jaký typ marketingu funguje, pro který typ zákazníka, což usnadňuje optimalizovat náklady a dosáhnout vyšší návratnosti investic.

  9. Zdroj pro zkvalitňování produktů a služeb

  Dobrý CRM systém umí shromažďovat informace z různých zdrojů napříč firmou i mimo ni. To poskytuje bezprecedentní vhled do toho, jak se zákazníci cítí a co říkají o organizaci – takže podniky mohou vylepšit to, co nabízejí, včasně odhalit problémy a identifikovat mezery.

  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649