• Zpět
 • Vyzkoušet

  Prodej

  Automatizujte prodejní, marketingové a podpůrné funkce zabírající cenný čas!
  Díky tomu ho budete mít více na zákazníky, kteří přináší skutečný zisk. CORIPO umožňuje vytvářet optimalizované pracovní postupy pomáhající snížit množství ručního vkládání a přepisování dat, tím eliminovat chyby a zrychlit a zkvalitnit tak obchodní proces.

  Správa Zájemců

  Naučte svůj systém identifikovat a kvalifikovat Zájemce, kteří se tak stanou potenciálními zákazníky. V CORIPO máte jejich kontaktní údaje a procesy, které budou hlídat včasné oslovení a plné využití jejich potenciálu.

  Řízení Příležitostí

  Uzavřete více úspěšných obchodů (Příležitostí) v kratším čase. CORIPO umožní sledovat v jaké fázi jsou vaše Příležitosti a k nim podané Nabídky. Umožní předpovídat, které z Příležitostí budou vyhrány!

  Správa Kontaktů

  Získejte, uchovávejte a aktualizujte informace o svých zákaznících, spojte se s nimi napříč komunikačními kanály a budujte pevné vztahy.

  WorkFlow

  Pokaždé, když uživatel provede nějakou operaci se záznamem nebo změní hodnotu pole je žádoucí, aby systém o této změně informoval nebo provedl jinou operaci. K tomuto slouží WorkFlow.

  Kalendář

  Získejte přístup ke všem kalendářům z jednoho systému. Nestane se Vám, že byste zapomněli na některou schůzku nebo úkoly a budete vždy a přesně vědět, kde máte být.

  G-Suite a Office 365

  Díky integraci CORIPO a G-suite a Office 365 můžete komplexně pracovat s CRM a nemusíte „odskakovat“ do jiných systémů.

  Nabídky a Finance

  Vytvářejte Nabídky, Faktury a Objednávky. Díky komplexnímu přístupu k informacím obsaženým v CORIPO to pro Vás bude jednodušší a flexibilnější než práce s ERP.

  Plán prodeje

  Zpřesňujte předpovědi prodejů! Sestavte prodejní plány, předpovídejte budoucí prodeje a měřte je proti skutečnosti.

  Řízení procesů (Work Flow)

  Ví váš prodejní tým, co dělat v každé fázi obchodního procesu?
  S Work Flow manažerem může váš prodejní tým zjistit další krok, který se má kdykoli udělat a dostane ty správné informace, které potřebuje.

  Tvořte procesy

  Přineste své skutečné prodejní, marketingové, realizační a servisní činnosti do svého CRM a vytvořte z nich Work Flow, která pomohou automatizovat činnosti.

  Role v procesech

  Přiřazení procesů skutečným vlastníkům vede k předání potřebných informací správnému prodejnímu zástupci, který schvaluje slevy a ověřuje údaje o prodeji na základě definovaných kritérií.

  Procesy řídí…

  Získejte čistá data ve svém CRM. Definujte postup, kterým váš tým zkontroluje příchozí informace, a schválí nebo zamítne příslušné připomínky na základě jejich kvality.

  Multikanálová komunikace

  Komunikujte v reálném čase se zájemci a zákazníky!
  Dostaňte upozornění, když někdo osloví vaši firmu – ať už navštíví vaše webové stránky, čte e-maily nebo se zmíní o vaší firmě v sociálních médiích.

  Email

  Zpracovávejte e-maily pomocí CORIPO. Odesílejte a přijímejte e-maily, přiřazujte e-maily k záznamům v CRM.

  Telefonie

  Připojte se k vašemu poskytovateli telefonních služeb a můžete volat přímo z CORIPO. Plánujte hovory, telefonujte a ukládejte záznamy hovorů.

  Sociální Media

  Sledujte, co lidé říkají o vaší firmě v online světě, a automaticky zachyťte nové potenciální zákazníky ze sociálních médií, kteří ještě nejsou ve vašem CRM.

  Klientské portály

  Usnadněte přístup k informacím klientům pomocí samoobslužného portálu, kde mohou prohlížet vaše produkty a uskutečňovat nákupy.

  Týmová spolupráce

  Vytvářejte skupiny uživatelů/týmy, sdílejte záznamy v systému nebo jednoduše zapište poznámky, které budou mít k dispozici ostatní spoluhráči v týmu. Celý Váš tým bude mít užitečné informace odkudkoliv.

  Integrace

  Integrace rozšiřují základní funkce CORIPO. Nabízíme celou řadu integrací pro aplikace třetích stran, které používáte každý den, jako je Disk Google, Office 365, MailChimp, LinkedIn, Reklamy Google. Facebook a další.

  Marketing

  Sjednoťte marketingové a prodejní informace do jednoho nástroje!
  Získávejte nové potenciální zákazníky, provádějte cílené e-mailové marketingové kampaně a porovnávejte výdaje na reklamu s tržbami.

  Zákaznická segmentace

  Segmentujte své kontakty a zacilte na ně personalizované kampaně, abyste zlepšili návratnost investic do marketingových kampaních.

  Pečujte o Zájemce

  Posilujte vztahy s potenciálními zákazníky tím, že jim budete posílat pro ně vhodné nabídky.

  Google Ads Integrace

  Porovnejte reklamní kampaně na Google s prodejem a sledujte své výdaje. Máte tak možnost určit, které kampaně fungují a které nikoli.

  Správa Kampaní a Akcí

  Pomocí CRM můžete plánovat Akce a Kampaně, komunikovat s účastníky událostí, posílat pozvánky na Akce a hodnotit jejich výsledky.

  Analýzy

  V jakékoliv situaci potřebujete vědět, jak jsou vaše aktivity v podnikání úspěšné!
  Měřte výkon každé prodejní aktivity a rozdělte kvóty na dosažitelné cíle pomocí zpráv, analýz a prognóz.

  Reporty

  Reporty systému, které mají přístup k datům v reálném čase vám umožní sledovat trendy prodeje, vývoj marketingových kampaní nebo jen vytvářet jednoduché pohledy na data v systému.

  Analytické Komponenty

  Pomocí CORIPO můžete vytvářet dashboardy složené z různých grafů a seznamů. Můžete si sestavit klíčové KPI ukazatele a sledovat jejich vývoj a mít přehled o tom jak se Vaše podnikání vyvíjí.

  Externí nástroje

  Nebo můžete jednoduše použít CORIPO jako kvalitní a velmi významný zdroj dat a svoje analýzy provádět např. v PowerBI či dalších jiných nástrojích.

  Přizpůsobení

  Každé podnikání je jedinečné a vaše CRM by to mělo odrážet.
  Kombinujte různé funkce a vytvořte CRM tak, aby vyhovoval vašemu podnikání. Informace, které shromažďujete, způsob, jakým si prohlížíte informace nebo dokonce i použitý jazyk a měna to vše a ještě více lze přizpůsobit vašim potřebám.

  Rozložení prvků

  Vytvářejte rozvržení prvků na obrazovce pro různé procesy a skupiny uživatelů, ovládejte, jaká data vstupují do vašeho CRM.

  Vlastní prvky

  Upravte informace, které chcete vidět uvnitř CRM. Máte možnost vytvářet vlastní moduly, pole nebo tlačítka.

  Pohledy a filtry

  Zobrazte si informace, které doopravdy potřebujete, a snadno je vyhledejte pomocí vlastních zobrazení a pokročilých filtrů, které si můžete snadno a rychle vytvořit.

  Po celém světě

  Poskytněte svému týmu vícejazyčnou a měnovou podporu, abyste mohli prodávat zákazníkům po celém světě.

  Mobilní aplikace

  Díky CORIPO Mobile budete mít přístup k informacím po celou dobu přímo z vašeho mobilního zařízení. Budete mít možnost zůstat v kontaktu s klienty a kolegy a reagovat na rychle se měnící změny, ať jste kdekoli. Mobilní aplikace je přístupná na všech dostupných zařízeních.

  Bezpečnost

  Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou!
  Chápeme, že každá organizace musí najít správnou rovnováhu mezi ochranou dat a uživatelským komfortem, aby mohli vykonávat svou práci. CORIPO splňuje oba tyto požadavky.

  Role, Profily a Týmy

  Přiřazujte uživatelům role, definujte oprávnění a řiďte přístupy k informacím např. pomocí týmů.

  Bezpečnost informací

  Máme vypracovaný bezpečnostní systém, který dokonale chrání vaše data před zneužitím.

  GDPR

  CORIPO obsahuje sadu funkcí, které zajistí, aby Vaše získaná a uchovávaná data byla v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

  Pro vývojáře

  Vytvářejte integrace s CORIPO!
  Vytvářejte přizpůsobení pro CORIPO a vyvíjejte aplikace pro web i mobilní zařízení. K vývoji a nasazení bezpečných, škálovatelných a uzpůsobených řešení použijte vývojovou platformu CORIPO a sady SDK.

  REST API

  Propojte svoje CORIPO s jakoukoli aplikací třetí strany a umožněte bezobslužné přenosy dat a informací, které můžete výhodně použít pro procesy, hodnocení atp.

  Funkce

  Napište událostmi řízený a serverový Deluge, Java, Node.js nebo Python kód pro práci s daty a pracovními postupy CORIPO.
  Vyzkoušejte si CORIPO
  zdarma na 30 dní.
  Bez jakýchkoli závazků.
  Vyzkoušet DEMO