• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Naše ceny CORIPO

  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Při ročním předplatném poskytujeme slevu ve výši 10%.

  Vlastnost Basic Professional
  Základ systému (obsah základu viz popis níže)
  Uživatelská podpora: Helpdesk
  Uživatelská podpora: Hot-line
  Webové služby, API
  Uživatelské úpravy
  Provoz –⁠ v cloudu
  Provoz –⁠ private cloud ano, příplatkové ano, příplatkové
  Provoz –⁠ na vlastním serveru
  ano, na dotaz
  Mobilní CRM
  Datový prostor na serveru v cloudu 5 GB, více za příplatek bez omezení
  Vlastnost Basic Professional
  Zájemci – To jsou potenciální klienti, kteří se do CORIPO načetli třeba z webového formuláře nebo z leady.cz . Po tom, co ověříte jejich vhodnost pro vaše aktivity, můžete si je zaznamenat jako kontakty, firmy či příležitosti.
  Firmy – To jsou klienti, dodavatelé nebo partneři. Můžete vkládat kontaktní a segmentační údaje, ale také ověřovat na insolvenci (ISIR) či načítat data z registru podnikatelských subjektů (ARES) nebo zobrazit jejich adresy v mapě.
  Kontakty – To jsou konkrétní lidé z firem, se kterými komunikujete.
  Aktivity – To je tvorba historie komunikace. Ať už se jedná o telefonáty, schůzky a úkoly – plánování nikdy nebylo snazší!
  Kalendář – Všechny aktivity je možné zobrazit v kalendáři. Kalendáře jde sdílet pro více uživatelů.
  Příležitosti – To je sledování a evidence obchodního potenciálu. K dispozici jsou také statistiky a dashboardy pro grafické zobrazení.
  Nabídky – Do nabídek je možné vkládat produkty z katalogů včetně textů. Nabídky můžete vytvořit v různých jazycích, posílat je e-mailem jako přílohy či exportovat do PDF. Tvorbu nabídek usnadní šablony.
  Katalog produktů – To je evidence parametrů jednotlivých produktů včetně ceny. Kompletně evidované produkty se následně dají používat v nabídkách, objednávkách a fakturách.
  Ceníky – To jsou možnosti odlišovat cenové relace a platnosti cen u klientů. Ceníky se dají používat v nabídkách.
  Objednávky – Objednávky jdou vytvářet buď ručně či automaticky překlopením z nabídek.
  Smlouvy – Umožňuje evidovat atributy smluv a vytvářet smlouvy z přednastavených šablon do Wordu.
  Faktury – Vytvářejí se buď ručně nebo automaticky z objednávek či nabídek. Obsahují řádky, které mají vazby na produkty.
  Šablony fakturace – Modul umožňuje přednastavení fakturačních parametrů pro opakující se fakturace. V nastavených intervalech následně systém vystavuje faktury a e-mailem je posílá klientům. Díky napojení na banku páruje platby vůči vystaveným fakturám a mění stavy nebo posílá upomínky. Nahrazuje systémy jako je iDoklad.
  Plán prodeje – Plány prodeje můžete sestavit pro jednotlivé firmy či produkty a poté pomocí reportů sledovat, jak se vám daří je plnit.
  E-mail klient – Zcela nový a přepracovaný e-mailový klient, díky kterému je práce s e-maily snadná a kvalitní. Je oddělen od systému a vy sami rozhodnete, které e-maily v CORIPO chcete a které nikoliv.
  Projekty – Spravujte své projekty. Jejich součástí mohou být úkoly a aktivity.
  Požadavky – Umožňuje hlídat specializované požadavky jako třeba reklamace.
  Servisní případy – CORIPO udělá pořádek například také ve vašich servisních případech.
  zvlášť placený modul
  Dokumenty – Vkládejte do CORIPO dokumenty a tvořte adresářové struktury.
  Dokumenty upgrade – Umožňuje integraci na Microsoft 365 či Google.
  Marketingové seznamy – To jsou seznamy zájemců a kontaktů, které plánujete oslovit různými komunikačními kanály.
  Akce/kampaně – To mohou být telemarketingové a e-mailingové akce, veletrhy či různé prezentace. V CORIPO je můžete plánovat, zaznamenávat informace, které se jich týkají, provádět samotné kontaktování a vyhodnocovat jejich úspěšnost.
  Dárky – Podporujete klientský zážitek různými dárky? Spravujte kdo, kdy a co dostal, součástí modulu je také virtuální sklad dárků pro přehled o množství k dispozici.
  Reporty a sestavy – Díky této funkci získáte nový pohled na svá data. Funguje zde navíc vyhledávací funkce, díky které si pohledy na data můžete sami vytvářet.
  Grafy – To jsou přednastavené grafy pro snazší využívání.
  Webové služby, API – Interakce mezi počítači a softwary nejsou problém.
  Workflow – Umožňuje například automaticky provádět nastavené operace po změně hodnoty pole.
  ano, za příplatek
  Uživatelské úpravy – Upravte si systém podle sebe pomocí administrativního rozhraní.
  Mobilní CRM – Mějte svá data všude s sebou. Součástí základu systému je výchozí rozhraní, složitější úpravy mohou být zpoplatněny.

  Často kladené dotazy

  Cena licence za užívání systému se platí vždy měsíčně po skončení měsíce.

  Platí se za počet uživatelů, kteří se do systém během měsíce alespoň jednou přihlásili. Uživatel tedy může být v systému založený, ale nepracoval-li daný měsíc se systémem, nebude mu jeho licence účtována.

  Podporu poskytujeme standardně ve všední dny od 8:00 do 17:00.

  Většinou je poskytována pomocí helpdesk systému, kdy klient emailem zasílá požadavek, na který je následně odpovězeno. 

  Pro balíček professional poskytujeme také službu hot-line.

  Ano, je to možné. Jedná se ale pouze o výjimečné případy, kdy k tomu má klient závažné důvody.

  Mobilní verzi CORIPO dodáváme ve výchozím nastavení. Úpravy na přání jsou samozřejmě možné, ale jsou placeny zvlášť.

  Private cloud je cloudová služba, kterou nesdílíte s žádnou další organizací či subjektem. Systém je standardně provozován v cloudu. Toto řešení však neposkytuje bezednou možnost přizpůsobení. Proto má-li klient náročnější požadavky, řešíme jeho CORIPO pomocí private cloudu.

  Přečtěte si více informací o provozu CORIPO v sekci Provoz systému.

  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649