• Zpět
 • Vyzkoušet

  Naše ceny CORIPO

  Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

  Vlastnost CORIPO
  Základ systému (obsah základu viz popis níže)
  Uživatelská podpora: Help-desk
  Uživatelská podpora: Hot-line za příplatek
  Webové služby, API
  Uživatelské úpravy
  Provoz - v cloudu
  Provoz - private cloud ano, příplatkové
  Provoz - na vlastním serveru ano, na dotaz
  Mobilní CRM
  Datový prostor na serveru v cloudu 5GB, více za příplatek
  Vlastnost CORIPO
  Zájemci - Jsou to potenciální klienti, kteří se do Vašeho CRM načetli např. z webového formuláře. Po ověření a zjištění jejich vhodnosti pro Vás je možné z nich vytvořit konverzí Firmy, Kontakty a Příležitosti.
  Kontakty - evidence kontaktních osob u klientů, dodavatelů, partnerů/dealerů atp. bude umožňovat evidovat základní identifikační údaje.
  Firmy - K Firmám máte možnost vkládat segmentační a kontaktní údaje včetně jejich ověření na insolvenci (ISIR) nebo natažení identifikačních údajů z registru subjektů (ARES).
  Aktivity - Mezi aktivity řadíme: Telefonáty, Schůzky, Úkoly. Všechny tyto typy lze jednoduše v CORIPO evidovat a plánovat si tak aktivity.
  Kalendář - Aktivity, které si Uživatelé plánují v systému je možné přehledně zobrazit v kalendáři a jeho pohledech nebo jako sdílený kalendář pro více Uživatelů.
  Příležitosti - Evidence a sledování obchodního potenciálu je prováděno po mocí Příležitostí. Kde jsou k dispozici také statistiky, dashboardy pro grafické zobrazení potenciálu
  Nabídky - Součástí obchodního procesu je také vytváření Nabídek, do nichž je možno vkládat Produkty z katalogu a přikládat také libovolné texty. Nabídky lze tvořit vícejazyčně a posílat je emailem jako přílohy. Dále je možné používat pro tvorbu Nabídek jejich šablony nebo vytvářet tiskové sestavy a exportovat je např. do PDF.
  Produkty - V rámci CRM je možné evidovat Produkty a jejich parametry jako je: cena, jednotka atp. Produkty lze následně používat v Nabídkách, Objednávkách a Fakturách.
  Objednávky - Objednávky lze vytvářet např. z Nabídek kam se doplní také Produkty Nabídek nebo je sestavit ručně.
  Faktury - Faktury se opět vytvářejí ručně nebo z Objednávek či Nabídek. Každá z Faktur obsahuje řádky, které mají vazbu na Produkty nebo na ekonomická Střediska.
  Plán prodeje - V rámci CRM je možné sestavit Plány prodeje na jednotlivé Firmy, Produkty v závislosti na období a následně tvořit reporty, které umí hodnotit, jak se je daří plnit.
  E-mail klient - Zcela nový a přepracovaný emailový klient, který je přehledný a umožňuje kvalitní práci s emaily. Emailový klient je "oddělen" od systému, a proto musíte sami rozhodnout, který email do CRM nahrajete a který nikoliv.
  Projekty - CORIPO umožňuje základní evidenci Projektů, včetně jejich Úkolů a přiřazování Aktivit.
  Případy - Pomocí CORIPO můžete spravovat servisní Případy. Jedná se o základní evidenci bez složitějších funkcí.
  Dokumenty - Součástí CORIPO je také možnost vkládat Dokumenty a tvořit adresářové struktury.
  Marketingové seznamy - Marketingový seznam je seznam respondentů, které chceme oslovit různými komunikačními kanály a sděleními. Do Marketingového seznamu je možné vložit: Zájemce a Kontakty.
  Akce/kampaně - V rámci CRM je možné také organizovat Marketingové akce a kampaně jako např. telemarketingy, emailingy nebo veletrhy a prezentační akce a zaznamenávat informace na nich zjištěné nebo provádět kontaktování pomocí různých komunikačních kanálů. Součástí je také základní vyhodnocování akcí.
  Reporty a sestavy - Pomocí vyhledávacích funkcí máte možnost vytvářet pohledy na data a jednodušší reporty a sestavy.
  Grafy - V rámci systému je před chystána sada Grafů a reportů, které je možnost používat v rámci celého systému.
  Google integrace - V rámci základního balíčku máte možnost také napojit CORIPO na váš Google účet a synchronizovat tak např. schůzky nebo kontakty.
  Webové služby, API - Standardem řešení jsou také webové služby a API, které je dostupné již od základní verze.
  Work Flow - Součástí jsou také základní Work Flow, které umožňují provést operaci po změně hodnoty pole např. poslat email nebo změnit hodnotu jiného pole. ano, placený modul
  Uživatelské úpravy - Součástí systému je administrativní rozhraní, kde lze provádět úpravy systému.
  Mobilní CRM - Mobilní CRM v základním nastavení, které lze na základě požadavku a příplatku upravit.
  Datový prostor na serveru - V rámci provozu řešení na našem serveru máte také neomezený prostor pro vaše data. 5GB, více za příplatek

  Často kladené dotazy

  Cena licence za užívání systému se platí vždy měsíčně po skončení měsíce.

  Platí se za počet uživatelů, kteří se do systému skutečně, alespoň jednou za měsíc přihlásil. To znamená, že pokud je uživatel v systému založený, ale do systému se v daném měsíci nepřihlásil nebude mu licence účtována. Administrátor systému může Uživatelské přístupy přidělovat a odebírat podle potřeby přes administrativní rozhraní.

  Podpora systému je standardně poskytována ve všedních dnech od 8:00 hodin do 17.00 hodin.

  Ve většině případů je poskytována pomocí Help-desk systému. Klient pomocí emailu posílá požadavek, který je uložen a následně je na něj odpovězeno.

  Poskytujeme také službu Hot-line, tedy telefonickou podporu. Tato je ale sjednávána s klientem individuálně dle jeho požadavku a za příplatek. Služba Hot-line je poskytována klíčovým uživatelům nebo administrátorům klientských systémů.

  CORIPO je systém, který umožňujeme provozovat i na serverech klienta. Jedná se ale pouze o výjimečné případy, kdy k tomu má klient velmi závažné důvody. Každý případ se přitom posuzuje samostatně.

  Mobilní verzi CORIPO dodáváme v základním stavu a nastavení. V případě, že klient potřebuje provést jakékoliv úpravy jsou placeny zvlášť.

  Systém je provozován tzv. v Cloudu. Pokud má klient náročnější požadavky má možnost si zřídit Private Cloud, který splňuje jeho požadavky. Podrobněji je způsob provozu systému popsán zde – Provoz systému.

  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649