• Zpět
 • Vyzkoušet

  Mailingové kampaně

  Kvalitní komunikace s klienty nade vše!

  Většina firem potřebuje se svými klienty udržovat obchodní vztahy. Jedním z komunikačních prostředků pro udržování vztahů je EMAIL nebo SMS.

  CRM systémy jsou na tuto komunikaci velmi vhodné a to zejména jako zdroj dat – Kontaktů pro rozesílku.

  V CRM systému máte většinou informace např. o tom jakou pozici Kontakt zastává, kolik a co od Vás jeho firma nakupuje nebo v jakém oboru pracuje či další potřebné údaje pro sestavení kvalitního cílového seznamu kontaktů.

  Oproti tomu existují nástroje, které se specializují na spolehlivé doručování požadovaného obsahu vybraným kontaktům. Díky tomu většina CRM systémů používá napojení na tyto systémy, kterým poskytují kontakty pro kontaktování a získávají zpět informace o provedeném kontaktování pro kvalitnější segmentaci a komplexní informovanost.

  Jak to celé funguje?

  1. Příprava kontaktů

   První fází je příprava Kontaktů nebo Zájemců do tzv. Marketingového seznamu.

   Tyto se většinou vybírají z databáze CRM podle různých parametrů, které jsou tam obsažené. Následně se vytvoří tzv. Marketingový seznam a tyto kontakty se do tohoto seznamu přiloží.

  2. Přenos do maileru

   Ve Vámi používaném maileru vytvoříte podobný Marketingový seznam/Kampaň.

   Podle zvoleného maileru napojíte vytvořený Marketingový seznam např. na MailChimp, Ecomail nebo SmartEmailing.

   CRM automatizovaně přenese do maileru všechny kontakty zařazeného do napojeného Marketingového seznamu do příslušného Marketingového seznamu/Kampaně.

  3. Příprava sdělení a rozesílka

   V použitém maileru vytvoříte sdělení, které chcete kontaktům poslat a na importované kontakty provedete rozesílku.

   V rámci mailovacího programu probíhá rozesílka, monitoring prokliků, evidence nedoručených nebo odmítnutých emailů a další akce.

   PS: používáme záměrně termín MAILER neboť rozesílku je možné dělat pomocí různých kanálů jako např. Email, SMS atp.

  4. Přenos informací do CRM

   Informace, které zajišťuje mailovací program jsou následně přenášeny zpět do CRM, kde slouží k tomu, aby bylo možno:

   • hodnotit jednotlivé kampaně např. v retrospektivě prodejů,
   • u kontaktů aktualizovat atributy, které následně slouží pro další zařazování do jiných kampaní,
   • mít obecný přehled o tom jakou zprávu ten či onen kontakt dostal.

  Výhodné vlastnosti

  • Automatizované přenosy - CRM systém umí automaticky vyměňovat data mezi mailerem a CRM.
  • Komplexní přehled - díky napojení na mailer má CMR komplexní informace pro tvorbu kvalitních rozesílek.
  • Napojení na více mailerů - naše CRM umožňuje napojení např. na MailChimp, Ecomail nebo Smartemailing. a umíme připojit i další.
  • Přehledné statistiky - CRM systém umožňuje zobrazovat přehledné statistiky ohledně stavu jednotlivých Kampaní.
  Konzultace řešení zdarma

  Přehledné statistiky kampaní, které umožňují sledovat např.:

  • kolik bylo Odeslaných emailů,
  • kolik kontaktů si email otevřelo,
  • kolik kontaktů kliklo na odkazy,
  • kolik bylo unikátních kliknutí
  • a další.

  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649