• Zpět
 • Vyzkoušet

  Servisní řešení

  Když chcete poskytovat nejlepší služby…

  Většina organizací, která prodává produkty jako např. kompresory, garážová vrata, čistící stroje či jakékoliv stroje vyžadující následnou péči nebo poskytující přímo servisní služby potřebují dokonale řídit tyto činnosti.

  Pro podporu servisních činností jsme vyvinuly komplexních řešení, které umožňuje jednoduše a flexibilně organizovat potřebné procesy a dosahovat co nevyšší výnosnosti.

  Jak to celé funguje? Jednoduše 1 – 2 – 3…

  1. Evidence požadavku

   Klienti, kteří mají vaše řešení je potřebují opravovat a provádět na něm pravidelný servis.Požadavky na tyto činnosti mohou vkládat sami přes klientský portál, zatelefonovat na zákaznickou linku a poslat emailem nebo přes formulář na web. Všechny takto zadané požadavky se shromažďují v servisním řešení pro CRM systém CORIPO.

   Pracovníci servisní organizace je prověřují, zjišťují, co se přesně bude dělat za činnosti a připravují podklady pro servisní výjezd.

   Klient o přijetí požadavku dostává notifikaci.

  2. Plánování výjezdu

   Evidovaný a ověřený servisní požadavek přebírá manažer servisních techniků a podle závažnosti a časových možností svého týmu naplánuje výjezd. Manažer i servisní technik, který na výjezd pojede má přehled o svém časovém plánu.Klient o naplánovaném výjezdu dostává notifikaci. Servisní technik dostává informaci o tom: kdy a kam má jet, jaký stroj nebo zařízení bude opravovat a co na něm bude dělat. Podle toho si připraví nářadí a potřebné náhradní díly na opravu.

   Náhradní díly si vyfasuje na svůj servisní sklad.

  3. Servisní výjezd

   Servisní technik vyrazí na cestu.Pomocí naplánované trasy optimálním způsobem objíždí klienty, provádí naplánované opravy a prohlídky. Pohyb servisního technika je pomocí GPS technologie trasován.

   Cestovní náklady jsou tak rozepisovány podle skutečnosti na jednotlivé servisní zakázky. Všechny informace zapisuje do aplikace a má možnost je doplňovat fotkami. Podle vytvořených čárových kódů mu aplikace jednoduše identifikuje zařízení nebo stroj. Na každém takovémto stroji může provádět také obhlídku celkového stavu o jehož situaci napíše záznam.

   Díky tomu má servisní organizace dokonalý přehled o stavu zařízení nebo strojů u klientů. Servisní technik tak může pomoci zjistit obchodní potenciál pro další zisk. O provedené opravě provede servisní technik zápis do aplikace a může si nechat klientem tento úkon potvrdit. Klient dostává následně emailem kopii servisního listu.

   O provedeném servisu je také informována servisní organizace, která může okamžitě provedenou práci fakturovat.

  Výhodné vlastnosti a neb proč si to celé pořídit...

  • Jednotné zadávání požadavků - klienti získají jednoduchou cestum jak vkládat svoje požadavky přes portál, telefonem, emailem nebo přes formuláře na webu.
  • Klientský portál - klienti mají přehled o všech svých požadavcích a o stavech jejich řešení.
  • Flexibilita - změny v požadavcích se aktuálně promítají do systému a servisní technici tak mají okamžitý přehled o změnách.
  • Včasná fakturace - Zakázky jsou uzavírány v reálném čase a fakturace probíhá automaticky. Nemusíte čekat až se vaši technici vrátí z cest.
  • Kdekoliv na cestách - servisní technici používají mobilní aplikaci na tabletech. Mají tak přístup k potřebným informacím kdykoliv a odkudkoliv.
  • Trasování - pohyb vašich servisních techniků nemusí zůstat utajen. pomocí GPS trasování máte možnost vědět, kde se nachází a náklady na cesty se automaticky promítnou do fakturace.
  • Průzkum stavu - každý servisní technik může pomocí aplikace zaznamenat celkový stav zařízení, které je servisováno. Obhlídka tohoto stavu může sloužit jako podklad pro další ziskové příležitosti.
  Konzultace řešení zdarma

  Servisní schéma

  Námi vytvořené řešení pro správu servisních případů je komplexním systémem, který umožňuje podchytit všechny potřebné činnosti a návazné agendy.

  Skládá se z těchto modulů a částí:

  • Firmy – systém umožňuje evidovat a shromažďovat informace o firmách klientů, u kterých se následně provádí Servisní výjezdy.
  • Lokality – klienti mohou mít více provozoven nebo závodů tzv. lokalit. Na těchto lokalitách jsou umístěny Zařízení a také jsou tam prováděny Servisní výjezdy.
  • Zařízení – systém umožňuje mít evidence všech Zařízení, která jsou umístěna u klientů. Na těchto zařízeních je možné sledovat jaké, kdy a kdo prováděl Servisní výjezdy. Co na nich bylo měněno nebo třeba mít informaci jaká je nákladovost na servisní zásahy a poruchovost Zařízení a tím na provoz vybraného Zařízení.
  • Servisní smlouvy – servisní smlouvy umožňují evidovat smluvní paramenty pomocí nichž se následně provádí a fakturují provedené Servisní výjezdy.
  • Ceníky – u každého klienta je možnost evidovat cena za jednotlivé servisní úkony nebo náklad na cesty.
  • Zakázky – v případě, kdy klient potřebuje provést nějaký servisní zásah tak je nahlásí dodavateli. Dodavatel jej zaeviduje jako Zakázku nebo požadavek a dolní potřebné atributy. Kde je možné např. rozlišit jestli se jedná o záruční nebo pozáruční servis atp. Dále naplánuje podle Smluvních podmínek nebo podle požadavku klienta Servisní výjezd.
  • Servisní výjezdy – jednotlivé Zakázky jsou dále realizovány konkrétními Servisními výjezdy. Na jednu Zakázku může být a více Servisních výjezdů. Servisní výjezdy jsou plánovány pomocí servisního kalendáře, kde je možné také sledovat vytíženost jednotlivých Servisních techniků.
  • Mobilní sklad a Materiál – každý Servisní technik má možnost naskladnit materiál potřebný na Servisní výjezdy a mít je u sebe na tzv. Mobilním skladě. Tento materiál postupně používá na převádí na jednotlivé Servisní výjezdy. Firma dodavatele tak také samotný Servisní technik má potřebný přehled o tom co je k dispozici či nikoliv a popř. kde by potřebný díl mohl získat.
  • Lokalizace pozice a trasování – Servisní technici používají tablety nebo mobilní zařízení, které mají GPS. Pomocí této funkcionality může být automaticky počítána ujetá vzdálenost mezi jednotlivými Servisními výjezdy a automaticky fakturovány cestovní náklady. Dále je možné také místně identifikovat, kde s daný Servisní technik nachází.
  • Fakturace a napojení na ERP systém – celý systém lze napojit na ekonomický systém, kterému se předávají informace pro následnou fakturaci kientovi.
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649