Pro každou společnost je implementace CRM systému velkou výzvou, protože přináší změny, které ovlivňují téměř každého zaměstnance. A protože změna je vždy obtížná, tak není žádným překvapením, že zpočátku jsou často vůči novému způsobu práce skeptičtí.

Implementace CRM systému je projekt, který vyžaduje přípravu, odhodlání a spolupráci napříč celou organizací. Existuje spousta věcí, na které se musíte připravit, ale co je nejdůležitější – musíte se připravit na posun v myšlení, protože CRM systém změní způsob vašeho podnikání k lepšímu.

Implementace CRM systému není jen zavedením nové technologie, jako když si stáhnete software a stisknete „instalovat“. CRM je ve skutečnosti přijetím zcela nového způsobu myšlení. Jedná se o strategický obchodní přístup, který spojuje technologie, interní procesy, zaměstnance a správu dat v celé organizaci, s cílem přilákat a udržet si zákazníky.

Co tedy při zavádění CRM nepodcenit?

  1. Zainteresujte vrcholový management – vzhledem k tomu, že CRM je projekt, který zahrnuje všechny části organizace, tak musí být vrcholový management nejen zapojen, ale měl by také inspirovat a budova důvěryhodnost mezi ostatními.
  2. Najděte schopného projektového manažera – při implementaci nového CRM je nejdůležitější osobou právě vedoucí projektu. Tato osoba je zkrátka klíčová.
  3. Propagujte CRM ve vaší společnosti – interní marketing je často podceňován, ale při implementaci CRM softwaru, jej musíte prodat svým kolegům. Jak na to? Publikujte třeba zábavný článek na svém intranetu, vytvořte plakát, speciální tričko a další. Buďte originální a neotřelí!
  4. Nastavte pokyny pro interní použití – CRM systém je totiž jen tak dobrý, jak jsou do něj vložená data. Proto je nezbytné stanovit pokyny pro jeho používání. Pokud lidé neví, jak zadávat data do systému, tak to ztěžuje mnoho dalších věcí. Proto by měly být pokyny pro používá CRM jednak snadno dostupné, ale také by mělo být jasně uvedené, co kdy a jak je třeba v CRM systému udělat.
  5. Zajistěte zaměstnancům dostatečné školení – zde je třeba si uvědomit, že každý z nás je jiný. Někdo se pokusí vyzkoušet nový systém a okamžitě ho začne používat, naopak někdo další může být ovšem ohledně nového způsobu práce skeptičtější a musíte mu ukázat, proč a jak na to.
  6. Definujte strategii nového CRM systému – mít úspěšnou strategii CRM znamená, že musíte definovat, jak se budou měnit vaše pracovní procesy, čeho chcete dosáhnout a jak budete měřit své cíle. Jedině tak CRM systém zajistí rozvoj Vašeho podnikání.
  7. Překonejte odmítnutí a negativní postoje – často jsou právě lidé tou největší výzvou při implementaci CRM. Vzhledem k tomu, že implementace CRM přichází se změnami, jako je přehodnocení všech základních rutin a procesů, tak se musíte připravit na řešení negativních postojů a odmítnutí. Musíte tedy Vašim obchodníkům vysvětlit, že když pro Vás pracují, tak vlastníte produkt jejich práce a právě CRM systém zajišťuje, abyste veškerá data a dokumentaci měli uloženou v jedné společné databázi.

Pokud se chcete dozvědět více o implementaci CRM systému a jak Vám náš tým odborníků může pomoci, tak nás neváhejte kontaktovat.

Jsme tu pro Vás!