Většina organizací má potřebu získávat nové klienty a tyto následně oslovovat a nabízet jim svoje produkty a služby.
Velmi zajímavou službou jsou leady.cz, které jsme integrovali na naše CORIPO.

CORIPO je primárně určeno pro správu obchodních činností a komunikaci s klienty.

Často mají naši kleinti potřebu získávat nové klienty, která následně osloví. Velmi dobrým zdrojem potencálních klientů je vlastní web firmy.

Nástroje, které jsou určeny pro analytiku jako například GoogleAds poskytují informace o tom:

  • kolik zájemců přišlo,
  • kdy a odkud přišli,
  • jaký mají prohlížeč,
  • jaké stránky si prohlédli a
  • mnoho dalších užitečných informací.

Ale již neposkytují tu nejcennější informaci a to KDO SE TO NA NÁS DÍVAL

Informaci o tom, kde ose to na nás díval poskytne pouze služba leady.cz.

Jak vlastně takovýto proces probíhá?

  • Zaplatíte si službu leady.cz a nasadíte sledovací kódy na svůj web.
  • Následně si aktivujete napojení na leady.cz v CORIPO.
  • V CORIPO také implementujete procesy, které jsou potřeba např. upozornění na nového Zájemce.

Dále jen čekáte až jsou každý den ráno importováni z leady.cz noví Zájemci do CORIPO, které následně zpracujete.

Jak jednoduché, ale účinné a funkční…