Představte si kancelářskou židli, u ní stůl a na něm počítač. Na židli sedí člověk, není opřený, linie jeho zad je lehce zkroucená. Působí, jako by každou chvíli měl spadnout do rozměrného monitoru, který se před ním na stole tyčí jako socha Krista Spasitele v Brazílii, a utopit se v něm. Jeho prsty, ubité neustále se opakujícími činnostmi, unaveně putují mezi klávesnicí a myší.

Slyšíte ty monotónní zvuky klikání?

Práce tohoto člověka je opakující se a založená na jednoduchém vzorci. Vstupy do jeho pracovního procesu jsou dobře strukturované a neobsahují příliš mnoho výjimek. Tento člověk nemá prostor pro absolutně žádnou kreativitu, nemusí kriticky ani logicky uvažovat. Přichází do kanceláře, když je venku ještě ostrý čerstvý ranní vzduch, pod kopcem nachází balvan, celou pracovní dobu jej valí před sebou po strmém srázu. A když už je těsně před vrcholem, zazvoní gong, pracovní den končí a balvan se působením gravitace svalí na úpatí kopce, kde čeká do dalšího rána.

Sisyfovi nezbývá, než den co den přicházet do kanceláře, se svěšenou hlavou usedat za stůl a klikat a klikat a klikat.

Můžete namítnout, že si přece musíme představit Sisyfa šťastného. Jistě, bájného Sisyfa určitě ano. Jenže mezi původním a kancelářským Sisyfem je jeden kardinální rozdíl měnící celou situaci. Tímto rozdílem je RPA – robotická automatizace procesů.

RPA je osvobození od nekonečného opakování

Činnosti kancelářského Sisyfa, jak již bylo popsáno výše, jsou téměř neměnné a neustále se opakující. Jsou to činnosti, které nevyžadují žádný kreativní vstup. Pro lidi jsou takové činnosti unavující, ale RPA je miluje! Snadno se je naučí a poté je provádí každý den se stejným nadšením a pečlivostí jako den předchozí.

CRM je nenahraditelným nástrojem pro udržování a zlepšování vztahů se zákazníky. Ale je třeba neusnout na vavřínech, nestačí CRM mít a spoléhat na to, že když se budete starat o CRM, CRM se s náležitou péčí postará o vaše zákazníky. Ve skutečnosti se musíte postarat o své CRM, těžit z něj a poté se ještě postarat o klienty. RPA převezme velkou část odpovědnosti za starost o CRM.

RPA udržuje informace ve vašem CRM vždy aktuální a dopřává vám tak luxus širokého rozhledu. Šetří váš čas. Díky tomu se lidé, kteří by jinak byli uvězněni v koloběhu úpravy dat, mohou vrhnout do kreativních činností a budování sítě vztahů, které doplní systematickou práci RPA.

Transformace objednávky na peníze

Tento proces obnáší interpretaci a zpracování objednávky, plnění objednávky, přípravu zboží k expedici, fakturaci a zpracování plateb. Kolik takových objednávek denně zpracováváte? Motá se vám hlava z množství dat, které někdo bude muset do systému zadat ručně? Dokážete si představit, kolik drobných chyb může při ručním vkládání informací vzniknout?

Představte si proces, kde vkládání a aktualizaci dat převezme RPA. To přinese novou úroveň konzistence informací. Z takto relevantních informací navíc snadno sestavíte prognózy budoucího vývoje, ze kterých můžete vycházet při svých marketingových činnostech.

Jednoduché zpracování potenciálních klientů v CORIPO

Jedním ze zdrojů potenciálních klientů je služba leady.cz, která dokáže identifikovat, kdo přichází na vaše webové stránky.

Službu máme propojenou s naším CORIPO. Díky tomu máme přehled o tom, kdo se dívá na naše webové stránky a jak se na nich chová. Takových návštěv je ale samozřejmě velmi mnoho a část z nich není relevantní.

V dobách, kdy jsme nepoužívali RPA, bylo na našich zaměstnancích, aby data o návštěvách ručně třídili a vybírali, kteří z potenciálních klientů jsou vhodní pro další oslovení.

Třídili jsme je podle:

  • počtu zaměstnanců,
  • předmětu jejich činnosti,
  • navštívených stránek.

Takový proces třídění byl značně monotónní, časově náročný a náchylný k chybám.

Poté jsme tuto činnost naučili RPA.

  • RPA nám pomáhá z dat o návštěvách webových stránek rozpoznat, které subjekty jsou pro nás vhodnými potenciálními klienty.
  • RPA za naše zaměstnance udělá otrockou jednolitou práci, kvantifikuje data a sám v CORIPO potenciální klienty označí stavem “vhodný” a roztřídí je do skupin pro následnou komunikaci.
  • RPA automaticky naplánuje odpovědným zaměstnancům úkoly/aktivity.

Robotizace a automatizace je nejen úspora nákladů, je to také uvolnění zaměstnanců k výkonu komplexnějších činností, které generují vysokou přidanou hodnotu.