• Zpět
 • Vyzkoušet zdarma

   Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Odběr novinek

   Výběr a napojení úložiště SharePoint / OneDrive

   Přejděte do administrátorského nastavení pro spojení CRM s OneDrive/SharePoint viz Obrázek 1.

   Obrázek 1 – Přechod do Administrace

   Krok č. 1 – Základní nastavení AZURE AD

   Obrázek 2 – Základní nastavení Azure AD

   Krok č. 2 – Výběr úložiště

   Obrázek 3 – Výběr úložiště

   V administraci je nutné přejít na další krok nastavení Office 365 x Coripo a zvolit úložiště, na které bude CRM napojené – lze zvolit buď OneDrive nebo SharePoint. Je také možné Microsoft úložiště vůbec nevyužívat.

   Vytvoření adresářové struktury 

   1. Admin může nastavit dvě možnosti: 
    • Buď se rovnou vytvoří celá adresářová struktura pro všechny společnosti + v každé se vytvoří složky podle číselníku kategorie dokumentů. 
     V případě přidání kategorií do číselníku se kategorie dovytvoří.
    • Nebo se složka nevytvoří, dokud nebude na straně CRM obsahovat alespoň jeden soubor.
   2. Názvy dokumentů / souborů 
    • Názvy souboru se berou podle názvu souboru, nikoliv dokumentu. 
    • Název souboru na OneDrive musí obsahovat formátovou koncovku, jinak soubor nepůjde používat.
   1. Přehrávání souborů (verzování) – v případě potřeby, můžeme nastavit název jednotlivých verzí. 
    • Předchozí verze souboru jsou uchovávány po dobu max. 30 dnů.
    • Předchozí verze je nutno stáhnout, náhled funguje pouze na OneDrive.

   Důležitá poznámka:

   Změnou oproti již předchozímu nastavení dojde ke smazání již nahraných dokumentů na straně CRM. Pokud chcete změnit cílového uživatele pro nahrávání, tak je nutné manuálně promazat dokumenty a strukturu v databázi.

   Krok č. 3 – Napojení na OneDrive – Nastavení uživatelského ID

   Obrázek 4 – Napojení na OneDrive

   Při volbě OneDrive jako chtěné úložiště je nutné zadat uživatelské ID na Office 365, jehož OneDrive úložiště bude použito jako výchozí.

   Krok č. 3 – Napojení na SharePoint – Volba skupina/složky

   Obrázek 5 – Napojení na SharePoint

   Při volbě SharePointu jako chtěné úložiště je nutné vybrat skupinu, která koresponduje se skupinama ve SharePointu a poté také zvolit konkrétní složku.

   Krok č.4 – Volba postupu

   Pokud bylo využíváno jako lokální úložiště – cloudové úložiště CRM, tak se objeví krok č. 4, ve kterém je nutné rozhodnout, zda budou všechny již existující soubory nahrány na OneDrive nebo na SharePoint, případně zda je chcete zálohovat. Pokud zvolíte zálohu, tak soubory zůstanou v CRM a neodejdou do úložiště Microsoftu.

   Obrázek 6 – Akce před prvním nahráním souborů

   Krok č.5 – Finální

   Obrázek 7 – Otestování napojení

   Vybrané úložiště je možné před uložením otestovat. Pokud test proběhne úspěšně, tak zbývá už jen uložit nastavení pro Office 365 a začít napojení plně využívat.

   Poznámka: Pokud je vaše úložiště úspěšně nastaveno na OneDrive, tak při vytvoření nové složky firmy se všem uživatelům CRM rozešle pozvánka na jejich e-maily (vyplněné v CRM) s přístupy do nové složky. Tedy, pokud už nebudou všichni přihlášeni, tak majitel OneDrive nebude muset rozesílat pozvánky manuálně. Ovšem každého nového zaměstnance bude muset přidat ručně.

   Máte nějaké otázky?
   Zavolejte nám.
   +420 739 081 649