Dopady pandemie COVID-19 o sobě pomalu ale jistě dávají vědět a jsme svědky otřesů v základech celého obchodního světa. Máte mylnou představu, že pandemie působí jenom na vládu, výzkumné pracovníky nebo úředníky ve zdravotnictví?

Ještě nikdy v minulosti nedošlo k podobnému uzavření moderní globální ekonomiky, a tak není jednoduché předpokládat konkrétní dopady koronavirové pandemie. Zatímco v Česku a v mnoha dalších zemích dochází k postupnému uvolňování opatření, tak v některých zemích se epidemie stále zhoršuje a počty nově nakažených stále rostou. Nicméně již nyní lze vyhodnotit použité strategie, zda fungovali lépe nebo hůře. Nikdo zatím ale nemůže s jistotou říct, který postup byl a je právě ten nejlepší.

Dojde k potenciální druhé vlně COVIDu-19 nebo ne?

V následujících dnech bude docházet k neustálému testování a trasování nakažených, na což budou jednotlivými státy vynakládány značné zdroje, se kterými mohlo být naloženo zcela jiným způsobem. I kvůli této skutečnosti dojde ke změně – evoluci obchodu jako takového. V následujících měsících se pravděpodobně všichni setkáte s účelností a strachem, které povedou k rozsáhlé změně v chování spotřebitelů i podniků. Všechny výdaje se snižují, což nepříznivě ovlivní většinu průmyslových odvětví. Lidé se spíše zaměří na utilitární výdaje než na luxusní nákupy, které mohou odložit a nejsou zkrátka tak úplně potřeba.

Věříme, že před COVIDEM spoustu z vás jistě investovalo do inovací vaší IT infrastruktury a dnes tak čerpáte z výhod, které vám digitalizace přinesla. Pokud ale patříte mezi společnosti, které takto připravené nebyli, tak se nad danou situací zamyslete a jednejte – dokud je ještě čas! Covid-19 uděluje všem lekci a je třeba si z ní vzít to nejlepší a poučit se. Pokud by se situace někdy měla opakovat, tak je potřeba již být připraven, a právě proto zapracovat na odolnosti a flexibilitě vašeho podniku. K udržení dlouhodobého úspěchu bude zkrátka nutností možnost řídit co nejvíce věci z bezpečí domova a mít tak možnost adekvátně reagovat na všechny výzvy, příležitosti či hrozby. Organizace, které se zvládli rychleji adoptovat na digitální automatizaci budou lépe reagovat na nadcházející ekonomické problémy a rychleji se tak přizpůsobí aktuálnímu vývoji.

Cesta k připravenosti samozřejmě není jednoduchá a vyžaduje velké investice, ale za posílení kontinuity a odolnosti vašeho podniku to zcela jistě stojí nebo ne?

Naším doporučením je začít s přípravou na nový „normál“ hned teď a na nic nečekat. Už není čas na žádné otálení – je nutné přehodnotit své zastaralé obchodní modely. Přizpůsobit se budete muset dříve nebo později všichni a je jen na vás, jestli se rozhodnete pracovat na zajištění své existence i v následujících letech.

Právě nezbytnost je často „matkou“ vynálezu a koronavirová pandemie může i tak přinést pozitiva v oblasti efektivnosti napříč celým obchodním světem.

Přemýšlíte, jak na digitální transformaci?
Přemýšlíte, jak na digitální transformaci? Čtěte více