Přizpůsobení CRM systému vašim konkrétním potřebám otevírá způsoby, jak z takto cenného nástroje získat mnohem větší hodnotu. Z naší praxe víme, že jen s přizpůsobeným CRM systémem získáte řešení, které bude podporovat vaše jedinečné obchodní procesy. CRM řešení by se totiž mělo přizpůsobit specifikám vašeho podnikání, nikoli naopak.

S čím je potřeba jistojistě začít?

  • Entity a pole
  • Formuláře
  • Řídicí panely a zobrazení
  • Workflow

Entity a pole

Účelem entity je reprezentovat zákazníky, potenciální klienty, partnery a další subjekty, se kterými můžete jako firma komunikovat. Definováním vlastních entit můžete vyvinout konkrétní strategii pro zacházení se zákazníky na základě jejich pozice v prodejním trychtýři.

Všechny entity můžete dále přizpůsobovat prostřednictvím polí. Většina předdefinovaných entit má výchozí sadu polí – jako je jméno, e-mailová adresa, telefon atp. Odebráním nepotřebných polí a přidání vlastních vám umožní efektivněji klasifikovat vaše zákazníky.

Formuláře

Formuláře obvykle umožňují zadávat text, vybírat položky z rozevírací nabídky, zaškrtávat zaškrtávací políčka či přepínat různé možnosti. Přizpůsobením formulářů můžete změnit metody zadávání a zvýšit vypovídací hodnotu. Nezapomínejte totiž, že každý CRM má tak kvalitní předpovědi, jako kvalitní má data!

Formuláře lze také přizpůsobit z hlediska přístupových práv. Můžete vytvářet různé formuláře pro obchodníky a zase jiné pro vaši zákaznickou podporu.

Řídicí panely a zobrazení

Jsou formou vizualizace dat a poskytují uživatelům informace, které potřebují k tomu, aby byli efektivní při svých každodenních aktivitách.

Zobrazení lze přizpůsobit z hlediska zobrazování různých typů dat a způsobů, jak s těmito daty manipulovat – jako je například výběr dat, jejich řazení či zvýrazňování.

Workflow

Workflow jsou automatizované akce, které se obvykle provádějí v nějaké sekvenci. Spíše než procházet nabídky ručně a vybírat jednotlivé akce k provedení, můžete nastavit své workflow podle vlastních pravidel.

Můžete například definovat akci odeslání e-mailu – nastavit časovou nebo spouštěcí podmínku pro jeho odeslání a vytvořit následnou akci na základě jeho výsledku.

A to je vše?

Nebojte, CORIPO má svůj kvalitní základ a jakákoliv úprava je možná. Záleží vždy na vašich jedinečných potřebách, které s vámi probereme a sneseme „modré z nebe“.