Nařízení EU o ochraně soukromí nazývané Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) stanovuje přísné požadavky na způsob, jakým podniky shromažďují, ukládají a spravují osobní údaje svých zákazníků, které obvykle ukládáte právě do svého CRM systému.

GDPR má velký vliv na to, jak podniky shromažďují, ukládají a zabezpečují data o zákaznících. Pokud používáte řešení CRM, tak by mělo bezpečně podporovat shromažďování a správu osobních údajů. Různí typy osobních dat mají různá pravidla, jak by se měla zpracovávat. Například základní údaje, jako jsou jména, adresy, telefonní čísla, jsou obecnější údaje a mohou být přístupné všem zaměstnancům vaší společnosti. Na druhé straně vysoce citlivé údaje, jako jsou daňové informace, informace o bankovním účtu, osobní dohody a smlouvy vyžadují větší zabezpečení a relevantní přístup uživatelů. Správný CRM systém vám umožní nastavit rutiny a automatizovaná pravidla pro to, jak vaše společnost může zpracovávat různé typy osobních údajů.

Ale GDPR ovlivňuje pouze velké společnosti, že?

průzkum asociace GDMA o ukadaní informacích o zákaznících

Špatně!

Podle průzkumu asociace GDMA používá až 92 % společností databáze k ukládání informací o zákaznících, i těch potenciálních. Pokud do této skupiny patříte, tak GDPR ignorovat nemůžete.

S ohledem na regulaci a porozumění právním aspektům a právům na soukromí popsaných v zákonech doporučujeme vyhledat právního specialistu, abyste zajistili, že vaše podnikání bude v souladu s GDPR. Konkrétní zdroje informací o GDPR si můžete přečíst v plném znění legislativního textu GDPR přímo zde.

Jak může CRM systém podpořit vaši cestu ke splnění požadavků GDPR?

Dobrou zprávou je, že GDPR a CRM mají hodně společného, protože GDPR i CRM systému jsou o budování hlubší důvěry a loajality nových i stávajících zákazníků prostřednictvím profesionálního zpracování osobních údajů o zákaznících. Vyzkoušet zdarma můžete třeba náš CRM systém CORIPO, které jde s GDPR ruku v ruce. Ochrana osobních údajů není něco, co se přidává do existující aplikace, ale je zabudováno do základní architektury a funkčnosti.

CRM systém – třeba Coripo, může být životně důležitým nástrojem k získání a udržení souladu s GDPR. Ovšem ne každý CRM systém, který shromažďuje osobní údaje je s GDPR kompatibilní. Pokud potřebujete pro provádění vašich služeb pouze jméno, adresu či e-mailové informace, tak musí být vaše CRM nakonfigurováno tak, aby to bylo možné. Vaše CRM by nemělo dovolovat zadat osobní údaje, jako je věk, rodinný stav apod. Je také velmi důležité, aby všichni uživatelé CRM systému byli o důsledcích GDPR informováni a proškoleni.

Pro maximální zabezpečení vašich dat dáváme pozor na následující:

  • Všechny data ukládáme na chráněná a zabezpečená úložiště
  • Přenos veškerých dat probíhá přes bezpečnou síť přímo do Cloudu
  • Všechna úložiště pravidelně zálohujeme pro možnost obnovení při případném výpadku.