Kdy jindy, než v této době stará vojenská přísloví dávají ten pravý význam. Nyní se ukazuje, jestli a jak jsme připraveni na krizové situace.V pro nás nové situaci se dějí některé jinak nemyslitelné věci, které nám brání v práci či udržení nebo získávání nových klientů.

Velkou část z nich lze použitím informačních technologií ošetřit a omezit.

Víme jak na to!

Ztrácí se vám morálka týmu, který je na Home Office?

Ztráta morálky v případě odloučení je velmi častá! Protože ne každý má morálku pracovat, když se na něj nedohlíží nebo jeho frustrace z „odloučení“ a nejistota jsou tak silné, že mu zamezují pracovat.

My sami pracujeme kvůli svému zdraví z domova a dali jsme svým kolegům 14 dní na „rozkoukání“ v nové situaci a netlačili na ně.

Nyní se pravidelně on-line scházíme. Je to velmi důležité neboť, jen tak uchováte trvalý kontakt s vašimi kolegy a podřízenými a odvrátíte jejich obavy a zamezíte nečinnosti.

Implementovali jsme pro vás do CORIPO vhodné komunikační technologie jako:

 • ZOOM,
 • Google Hangsout nebo
 • Microsoft Teams,

které vám pomohou být stále ve styku s kolegy a klienty.

Jak to celé funguje

1. Připojíte se k účtu
Pro správnou funkci musíte mít účet pro některý z vybraných programů a připojíte se k němu pomocí konfigurace v CRM systému.

2. Naplánujte a synchronizujete schůzku
V příslušném programu nebo přímo v CORIPO si naplánujete schůzku.

Pokud schůzku plánujete v příslušném programu tak je potřeba ji do CORIPO synchronizovat.

Plánovaná videokonference se následně objeví jako schůzka v kalendáři CORIPO.

3. Kliknutím se spojíte
Jednoduchým kliknutím v CORIPO na ikonu Videokonference se připojíte do videokonference, porady nebo on-line schůzku kam jste pozváni a můžete se zapojit do diskuze.

V rámci CORIPO jsou implementovány také nástroje, které vás upozorní na blížící se videokonferenci, a tudíž na ni nezapomenete.

Nemáte přesný přehled o tom, co vlastně zaměstnanci na Home Office dělají?

V kanceláři na sebe vidíte, ale co když jsou zaměstnanci doma? Zadávejte úkoly a pravidelně je kontrolujte.

Buďte důslední!

Klíčem k udržení morálky je zadávání úkolů a jejich pravidelné a důsledné kontrolování. Všichni z nás si pamatujeme na filmy o pirátech, kde se dokola drhne podlaha lodi, aby se zamezilo ztrátě morálky.

Bohužel něco podobného musíme my šéfové provádět nyní vůči svým zaměstnancům, ale je to doopravdy nevyhnutelné. Věřte mi!

Pomocí CRM CORIPO máme možnost zadávat Úkoly a sledovat také jejich plnění. Máte možnost sledovat, kolik vaši podřízení na základě zadaných úkolů provedli:

 • hovorů,
 • poslali emailů,
 • vytvořili nabídek,
 • získali nových potenciálních klientů,
 • nebo jak posunuli dál dříve získané Příležitosti.

Jaksi ztrácíte s klienty kontakt?!

V současné situaci většina firem a také vašich klientů začala řešit co udělat, aby přežila a udržela si svoje příjmy. Proto nemají moc času s vámi komunikovat.

Je nyní na vás, abyste převzali komunikaci a cíleně vyhledávali co nejčastější kontakt.

Cílem takovéto komunikace je zjistit situaci u vašich klientů: jak si nyní strojí, jak se dopady COVID-19 promítnou do jejich ekonomiky a fungování. Jestli dohody z „minulých časů“ budou platit a neohrozí nebo případně jak ohrozí vaši ekonomickou situaci.

Velmi důležité je také je informovat o vaší situaci…

Proto:
1. Pište newslettery a vytvářejte sdělení.
2. Pomocí adresářů v CORIPO vyhledávejte vhodné skupiny klientů.
3. Napojením na Ecomail nebo Mail Chimp posílejte vytvořené kampaně.
4. Nebo vytvářejte telefonické kampaně a Telefonujte si s nimi více než dříve.

Pomocí CORIPO můžete:
1. Vytvářet cílové seznamy pomocí přesně definovaných parametrů ve vyhledávání
2. Umožníme se vám napojit na vhodné emailové nástroje jako je Ecomail nebo MailChimp
3. Můžete se napojit na potřebnou telefonickou ústřednu a provést potřebnou kampaň.

Zachováte si kontakt s klienty po celou dobu a pomocí informací od nich budete včas zpraveni o situaci a můžete se lépe přizpůsobit nastalé situaci.

Nemáte přesný přehled o vaší budoucnosti?

Budoucnost to je o co tu vlastně běží!

Většina firem umí pomocí ekonomického systému spočítat co se stalo. Ale velmi málo firem má postupy a systém, který jim pomůže předvídat jejich budoucnost.

K tomu jsou CRM – třeba CORIPO.

Dnes více než kdy jindy je potřeba předvídat budoucnost.

Mít vypracovány organizační postupy a opatření podpořené vhodnými informačními technologiemi.

V rámci CORIPO nabízíme k dispozici systém pro řízení Příležitostí a predikce jak si, která z nich strojí.

Cílem je mít a udržovat kompletní přehled o klientech z pohledu potenciálu zakázek a mít možnost předpovídat podle dat z minulosti, jak se klient rozhoduje a jaká je pravděpodobnost, že zakázka bude realizována či nikoliv.

Mění se nákupní chování vašich klientů!

Klienti se dnes bojí a také mají zakázáno se s vámi stýkat. Ale produkty chtějí a potřebují!

Jak jim je tedy nejlépe naservírovat?

Přes internet, přes web!

Web je nyní používán jako jeden z hlavních nákupních portálů a prostředník pro komunikaci s klienty!

Jak jej využíváte Vy?
1. Máte dostatečnou identifikaci nově příchozích na web, dokážete je identifikovat a následně oslovit?
2. Máte nějaké propojení z webu do CRM, aby vám klienti mohli nechat nějakou zprávu a vy jste se jim ozvali?
3. Dokážete na základě nákupního chování na e-shopu vytvářet cílové skupiny pro účelné oslovení klientů?

Pokud ne jsme schopni vaše CORIPO napojit např. na:

 • Leady.cz – jedná se o službu, která dokáže rozpoznat klienty, kteří chodí na váš web a na základě jejich identifikace se vytváří záznamy v CORIPO. Následně je máte možnost zahrnout např. do marketingového seznamu a vhodným způsobem oslovit.
 • Implementujte do vašeho webu formulář nebo chat, kde mohou klienti nechat vzkaz, který se dostane do CORIPO a je dále procesován.
 • I na váš e-shop doslova překypuje informacemi a daty o klientech. Umíte tyto informace využít např. v podobě tvorby nebo aktualizace cílových skupin podle toho co nakupují. A následně je vhodně oslovit?

Současná situace nás všechny nutí nebo umožňuje zvolnit.

Ale na to teď doopravdy není čas!

Pro přežití je musíte přeorganizovat a zefektivnit své činnosti a nasadit do boje podporu – kvalitní CRM CORIPO!

Jsme připraveni Vám pomoci!

Zavolejte 739 081 649 nebo napište info@acmark.cz.