Používáte CORIPO a SharpSpring? Pomůžeme vám automatizovat váš marketing! Díky této integraci můžete ještě efektivněji řídit a optimalizovat své Leady (Zájemce) tak, aby došlo k co nejvíce konverzím. Nepočítají se totiž pouhé žádosti a vyplněné formuláře – nýbrž pouze poptávky, které budou skutečně realizovány.

Proč vlastně automatizovat CORIPO a SharpSpring?

Díky naší integraci můžete sdružovat několik modulů a funkcí, které jinak bývají zcela odděleny. Tvorba kampaní, eventů i příležitostí je vyhodnocována na úrovni konkrétních uživatelů, díky čemuž nezískáte pouze směsici nic neříkajících obecných čísel. Největší výhodou je, že automatizace probíhá kompletně v souladu s GDPR, což je důležitý aspekt, na který spoustu systémových dodavatelů rádu zapomíná.

Co automatizace CORIPO a SharpSpring přináší?

  • Sledování kampaní přímo v našem CRM systému
  • Reporting a všechny analytiky na jednom místě
  • Obousměrná synchronizace kontaktů – potenciální kontakty a jejich skóre
  • Klíčové komunikační události mohou být automaticky aktualizovány mezi oběma platformarmi

V sekci CORIPO v nastavení Uživatele se můžete rozhodnout, jaká konkrétní pole budete chtít synchronizovat. Je možné určit, zda hodnoty CORIPO přepíšou ty v SharSpring nebo obráceně.

Je možné synchronizovat:

  • Leady – oboustranná synchronizace
  • Kontakty – oboustranná synchronizace
  • Firmy – jednostranná synchronizace z CORIPO do SharpSpring
  • Kampaně – oboustranná synchronizace
  • Eventy – jednostranná synchronizace z SharpSpring do CORIPO

Integrace CRM CORIPO je v současné době podporována všemi edicemi SharpSpring Enterprise, Unlitimited, Professional a Performence.

Vše výše zmíněné tak můžete patřičně zanalyzovat, reportovat a exportovat dle vašich potřeb.

Rádi byste se vyhnuli marketingové automatizaci?

Marketingová automatizace jako taková je prakticky nevyhnutelná. Díky nástrojům sloužícím pro marketingovou automatizaci marketéři šetří spoustu práce, kterou by jinak museli provádět svépomocí. Mezi takové automatizované kroky patří např. právě e-mailový marketing. webová analytika, vyhodnocování kvality zájemců (leadů), online formuláře, průzkum spotřebitelů, možnost sledování probíhajících marketingových kampaní a mnoho dalších.

Už není nutné, aby se o vše staral váš markeťák – některou práci je zkrátka dobré svěřit právě vhodnému automatizovanému řešení, které by mělo především umět shromažďovat a třídit zájemce o nabídku, komunikovat s nimi s ohledem na jejich potřeby, vyhodnocovat jejich připravenost ke koupi a poté rovnou předhodit obchodnímu oddělení k dalšímu kontaktu.

Ovšem ne každý software dokáže toto očekávání převést do reálné praxe. S námi a naším CRM systémem CORIPO to však možné je!