Možná si říkáte, že jste „malí“ a CRM systém zkrátka pro vás není. Opak je ale pravdou. Tak jako i velké společnosti potřebují růst, aby na trhu přežili, tak pro menší firmy platí ta stejná pravidla. Růstem máme na mysli získání většího podílu na trhu, zvyšování počtu zaměstnanců a s tím spojený nejen vyšší celkový obrat, ale i celkový čistý zisk.

Abyste tento proces růstu udrželi, tak je potřeba, aby vaše pracovní a organizační procesy byly ve vašem podnikání co nejefektivnější. Právě proto je i pro vás CRM systém velmi cenným a často podceňovaným nástrojem.

Mezi 3 hlavní benefity používání CRM systému patří:

Databáze kontaktů

V první řadě jde o vaše kontakty. S růstem zákaznické základny vaší firmy budete potřebovat nějaký systém pro organizaci těchto dat způsobem, který bude ve váš prospěch, jinak se v nich dříve nebo později utopíte a absolutně ztratíte přehled o vašich zákaznících, o které bez plynulosti prodejního procesu můžete velice rychle přijít.

Reporting

Reportingové moduly vám pomáhají udržovat přehled o výkonnosti vašeho prodeje pomocí těch nejrůznějších metrik, jako jsou uskutečněné hovory, schůzky či splněné úkoly. Toto vše je ideální a prakticky nutné pro plynulý rozvoj vašich obchodních příležitostí.

Reporting

CRM software vám tak pomůže sledovat a vizualizovat metriky prodejního výkonu vaší společnosti jako celku, ale i vašich jednotlivých obchodních zástupců. Tyto metriky pomáhají řídit kvalitně obchodní příležitosti ve všech jednotlivých fázích a dohlížet na jejich správný vývoj.

Segmentace zákazníků

Digitální marketéři a prodejní týmy se v současnosti zabývají čím dál více segmentací zákazníků. Právě CRM systém jim pomáhá rozdělovat zákazníky do různých skupin např. podle jejich velikosti či místa působiště a snadněji tak personalizovat marketingové aktivity tak, aby byly co nejvíce relevantní a tím pádem i účinnější.

Segmentace zákazníků

A proč si vybrat právě CORIPO?

  • Příznivé náklady na pořízení a provoz – žádné milionové náklady jako s „Microsoftím“ řešením.
  • Uživatelská přívětivost – mnohdy není zkrátka dostatek času zvládnout složitý podnikový systém, proto je CORIPO co nejintuitivnější a uživatelsky velice přívětivé, ovšem ne na úkor funkcionalit.
  • Přizpůsobitelnost: nehledejte krabicové řešení, přizpůsobení na míru vašim obchodním procesům je klíčové.
  • Integrovatelnost – bez integrace může CRM systém dokonce ztrácet i efektivitu a s tím spojený i jeho celkový přínos. Nicméně nezoufejte, máte štěstí – jste na správném místě, CORIPO dokážeme propojit se všemi existujícími systémy třetích stran.