Koronavirus COVID-19 vyzval během pandemie prakticky všechny podniky k digitální transformaci. Vládní nekompromisní karanténní opatření nás všechny ať už více či méně zasáhla a v některých podnicích musí dojít k tvrdým rozhodnutím, zda uzavřít dveře nebo digitálně inovovat ještě více. Krize COVID-19 zásadně otřese celým podnikatelským prostředím.

Nyní, více než kdy jindy, je digitální transformace ve většině případů naprosto nezbytná. Všichni jsme svědky hromadných zákazů od cestování, uzavření restaurací i dalších během karantény nepotřebných podniků. Není lehké pochopit, že miliony lidí, společností a organizací bylo během několika týdnů tak dramaticky zasaženo pandemií, která zpustošila mnoho podniků a donutila společnosti k revoluci ve způsobu práce. Pro mnoho společností je jedinou možností pro přežití – urychlit jejich digitální transformaci.

Pokud byla vaše firma pandemií ovlivněna, tak jste se zřejmě nevyhnuli následujícím otázkám:

  • Dokážete udržet své zaměstnance v bezpečí a uspokojit potřeby svých zákazníků?
  • Jak byste měli vlastně reagovat na COVID-19?
  • Může se vaše firma digitálně transformovat i pod obrovským tlakem budoucí krize?

Dle našeho výzkumu méně než 30 % společností úspěšně digitálně transformuje své podnikání a některé podniky, které při transformaci selhaly, se často ještě stále zotavují. Koronavirus nám všem však nyní dává na výběr – aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců a přesun všech operací na dálku, tak se podniky musí digitálně transformovat, a to hlavně co nejrychleji. Je nezbytné, aby manažeři rychle pochopili problémy vzdálené práce a vybudovali silnou digitální komunikaci, zejména kvůli faktu, že v tuto chvíli není absolutně nic jisté. Navíc pokud je sociální distancování tak zásadní, tak musí být společnosti zkrátka a jednoduše velmi flexibilní.

I pokud se opatření uvolní, tak ví někdo z nás, kdy budou zpět?

Proto musí být zavedeny procesy a nástroje, které všem zaměstnancům umožní komunikovat a provádět úkoly co nejvíce efektivně, aby se neutopili ať už v interní nebo dokonce v externí komunikaci se zákazníky.

Není pochyb o tom, že tato pandemie změní způsob podnikání jako takového. Většina podniků si uvědomovala už před zásahem koronaviru, že jejich byznys model bude potřeba digitálně transformovat. Proto u některých společností, které již byly digitálně agilní, dojde pouze k malým úpravám nebo zvýšenému úsilí v oblastech, na které se již zaměřili. Pro ostatní, kteří přežijí, se zásadně změní to. jak vypadalo podnikání do nedávna. Už to nebude zkrátka jako dřív.

A co teď?

Navzdory obrovským výzvám, které dnes generální ředitelé zvládají, je čas jednat. Ve skutečnosti zkrácení času stráveného cestováním přineslo generální ředitelům a jejich nejlepším týmům více času na to se zaměřit na nové iniciativy. Jeden z ředitelů velké banky např. nedávno uvedl, že se konečně dostal ke spuštění důležitého programu pro řízení vztahů se zákazníky (CRM systém), ke kterému se dříve neměl čas dostat.

Podívejte se třeba ještě dnes na naše Coripo než bude příliš pozdě. Vzhledem k tomu, jak rychle dochází ke změnám, tak není zkrátka prostor pro žádné otálení a čekání.

Mějte ovšem na paměti, že digitální transformace může být pro některé podniky obtížná. Nicméně se správnou komunikací, nástroji a vedením můžete již dnes udělat první kroky v digitální transformaci. V ACMARK jsme tu pro vás.

Chtěli byste se digitální transformaci vyhnout? To bohužel nebude možné, jelikož digitální transformace a inovace se objevují čím dál rychleji a celý svět tak bude propojený více než kdy jindy. Vlak přechodu do digitalizace se již zkrátka a jednoduše rozjel. Nenechte si ho ujet! Tedy za předpokladu, že chcete, aby váš podnik přežil následující roky. Celá společnost čelí bezprecedentní krizi a je více než když jindy důležité – nezaspat dobu.

Více v našem článku o digitální transformaci.