• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Synchronizace emailu

  Funkce v detailu E-mailu

  Pokud si v Microsoft Outlook otevřeme detail e-mailu, změní se nabídka v ACMARK panelu na nabídku možností pro daný e-mail.

  Funkce v emailu
  Obrázek 1 – Funkce v emailu

  Panel u detailu e-mailu nabízí tyto možnosti:

  • Otevřít e-mail v CORIPO – pokud kliknete na toto tlačítko, tak je zobrazený e-mail otevřen v CORIPO. Pokud ještě nebyl do CORIPO synchronizován, tak se prvně provede je synchronizace do CORIPO a následně se otevře v přednastaveném prohlížeči.
  • Synchronizovat e-mail – provedeme synchronizaci e-mailu do CORIPO. Pokud máme v nastavení emailu zaškrtnutou volbu „Automaticky propojit s firmou“, tak je také e-mail připojen k firmám, které jsou u jednotlivých kontaktů, kam se bude e-mail synchronizovat. Synchronizace se řídí pomocí e-mailové adresy. Vyhledá kontakty, které mají stejnou e-mailovou adresu jako v e-mailu a přiřadí jim jej.
  • Označit jako synchronizovaný – pokud označíme e-mail jako synchronizovaný, tak se při automatické nebo hromadné synchronizaci již do CORIPO nebude přenášet.
  • Označit jako nesynchronizovaný – pokud označíme e-mail jako nesynchronizovaný, tak se při automatické nebo hromadné synchronizaci bude do CORIPO přenášet, a po přenosu se označí jako synchronizovaný.
  • Vytvořit kontakt v MS Outlook – pokud chceme vytvořit kontakt přímo do Microsoft Outlook tak klikneme na tuto funkci a kontakt je vytvořen.
  • Synchronizovat kontakt – synchronizuje kontakt z Microsoft Outlook do CORIPO přímo z e-mailu. Tuto funkci používáme tehdy, pokud nechceme přejít přímo do detailu kontaktu. Synchronizace se provádí pomocí e-mailové adresy nebo pomocí již doplněného ID CRM.
  • Otevřít kontakt v CORIPO – otevře daný kontakt v CORIPO pomocí vybraného prohlížeče. Pokud není prohlížeč vybrán, tak se použije výchozí. Pokud kontakt nebyl ještě do CORIPO synchronizován, je do něj před otevřením detailu vložen a pak otevřen.
  • Propojit kontakt se CORIPO – můžeme vybrat s kterým kontaktem v CORIPO se má Microsoft Outlook kontakt propojit a poté mezi těmito dvěma kontakty bude probíhat synchronizace. 

  Funkce e-mailu v kontextovém menu

  Funkce se zobrazují, pokud kliknete na vybraný záznam e-mail pravým tlačítkem myši.

  Mají stejné vlastnosti jako Funkce detailu E-mailu, viz výše.

  Funkce v kontextovém menu
  Obrázek 2 – Funkce v kontextovém menu

  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649