• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Jak na synchronizaci emailu?

  Funkce Synchronizovat e-maily se nachází:

  • V horním ACMARK panelu,
  • V detailu e-mailu a
  • V kontextovém menu.

  Máme možnost přenášet jeden vybraný e-mail nebo více e-mailů najednou.

  Přičemž když přenášíme více e-mailů můžeme je přenést buďto k jednomu Kontaktu všechny najednou, čímž šetříme čas nebo každý k jinému kontaktu či záznamu.

  Postup přenosu e-mailů z Microsoft Outlook do CORIPO

  Pro manuální synchronizaci e-mailů označíme e-mail, který chceme synchronizovat. Více e-mailů současně můžeme vybrat současným držením levé klávesy CTRL na klávesnici a kliknutím levým tlačítkem myši na e-maily, které budeme chtít přenést do CORIPO.

  Objeví se nám okno statusu informující nás o stavu synchronizace a po připojení k CORIPO se zobrazí okno pro synchronizaci e-mailu.

  Slouží k manuální synchronizaci e-mailu z Microsoft Outlook do CORIPO.

  Synchronizace emailů
  Obrázek 1 – Synchronizace emailů

  Synchronizovanému e-mailu můžeme změnit

  • předmět e-mailu.
  • obsah těla e-mailu,
  • upravit přenášené přílohy a
  • propojit synchronizovaný e-mail s dalšími firmami, případy, zájemci, úkoly, kontakty, hovory, nabídkami, příležitostmi nebo schůzkami uloženými v CORIPO. Od verze 2.1.2. se moduly k propojení e-mailu načítají dynamicky přímo z klientova CORIPO. Je tedy možné e-mail přiřadit i k vlastním modulům (kromě výše uvedených).

  Záložka vyhledat

  Záložka vyhledat
  Obrázek 2 – Záložka vyhledat

  Ovládací prvky okna pro synchronizace e-mailů:

  • Vyhledávací řetězec – textový řetězec, který mají obsahovat v názvu hledané záznamy, ke kterým chceme vybraný e-mail v CORIPO propojit.
  • Vyhledat – slouží k vyhledání vazebních záznamů obsažených v CORIPO. Pokud necháme vyhledávací řetězec prázdny, vyhledá veškeré záznamy daného typu, které jsou zaškrtnuty v nabídce „Výběr vazebních záznamů pro e-mail“. Nalezené záznamy jsou zobrazeny v okně vyhledaných záznamů, nacházející se pod tlačítkem „Vyhledat“. Záznamy jsou rozděleny do jednotlivých skupin: Firma/Příležitosti/Kontakty atd. a seznamy těchto záznamů jsou abecedně seřazeny. Chceme-li daný e-mail propojit v SugarCRM s některým z těchto záznamů, zaškrtneme checkbox u konkrétního záznamu. E-mail můžeme propojit s více záznamy najednou.
  • Zrušit výběr – zruší zaškrtnutí všech checkboxů v okně vyhledaných vazebních záznamů.
  • Synchronizovat – Provede synchronizaci e-mailu z Microsoft Outlook do CORIPO. Pokud jsou k dispozici další vybrané e-maily k synchronizaci, automaticky se zobrazí následující e-mail k synchronizaci, kde musíte opakovaně provést výběr, kam chcete e-mail přenést. Pokud k synchronizaci již nejsou vybrány další e-maily, okno synchronizace e-mailu se zavře. Okno se statusem obsahující informace o proběhlé synchronizaci zavřeme ručně.
  • Další – přejdeme na další e-mail vybraný k synchronizaci, bez přenosu aktuálního zobrazeného e-mailu do CORIPO. Funkce se používá při hromadném přenosu více e-mailů.
  • Přenést vše se stejným výběrem – Přenese automaticky všechny vybrané e-maily pro synchronizaci se stejným nastavením vazebních záznamů. Funkce se používá při hromadném přenosu více e-mailů.
  • Zrušit – ukončí synchronizaci e-mailů.

  Záložka email

  Pod záložkou E-mail se zobrazuje obsah e-mailu. Můžeme zde změnit obsah předmětu i těla synchronizovaného e-mailu do CORIPO.

  Záložka email
  Obrázek 3 – Záložka email

  Záložka přílohy emailu

  V záložce „Přílohy e-mailu“ je zobrazen přehled příloh daného e-mailu. Máme zde možnost vybrat k synchronizaci jen určité přílohy zaškrtnutím/odškrtnutím checkboxu u daného názvu přílohy. Standardně se přenáší všechny přílohy synchronizovaného e-mailu. Přílohy jsou přenášeny do CORIPO do modulu Poznámky. Pokud ale zaškrtneme checkbox „Použít modul Dokumenty“, zobrazí se číselník Kategorie, jehož hodnoty jsou načteny ze CRM. Zde můžeme vybrat hodnotu globálně pro všechny přílohy, popřípadě můžete vybrat Kategorii zvlášť u každé přilohy. Touto volbou jsou přílohy vloženy do CRM nikoliv do modulu Poznámky, ale do Dokumentů.

  Přílohy k emailu
  Obrázek 4 – Přílohy k emailu

  Synchronizovaný e-mail v Microsoft Outlook

  Každý e-mail, který je přenesen do CORIPO, je v Microsoft Outlook přidán příznak kategorie „Synchronizováno“.  E-mail s tímto příznakem má vedle svého názvu zobrazený zelený obdélníček.

  Synchronizovaný e-mail
  Obrázek 5 – Synchronizovaný e-mail

  Pokud typ kategorii není v Microsoft Outlooku zobrazen, lze zobrazení kategorie Microsoft Outlook zapnout vybráním Zobrazení  => Nastavit zobrazení => Sloupce => vybrat „Kategorie“ a kliknout na „Přidat“ => „OK“ viz obrázek níže.

  Zapnutí zobrazení
  Obrázek 6 – Zapnutí zobrazení

  Zobrazení přenesených e-mailů z Microsoft Outlook v CORIPO

  Synchronizované e-maily můžeme zobrazit:

  • U kontaktů (příjemci/odesílatelé e-mailu) – pokud existuje kontakt s e-mailovou adresou, lze nalézt kontakt a e-mail v „Historii“ kontaktu – viz obrázek níže.
  • U vybraných vazebních záznamů (Firmy, Kontakty, Příležitosti, atp.) v sekci „Historie“.

  Příklad je zobrazení u Firmy…

  Příklad přenesených emailů
  Obrázek 7 – Příklad přenesených emailů
  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649