• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Synchronizace marketingových seznamů

  V CRM přejdeme do modulu Marketing, kde můžeme následně buď:

  1. Vytvořit nový marketingový seznam kliknutím na „Nový záznam
  2. Upravit již existující marketingový seznam rozkliknutím jeho detailu.
  Volba marketingového seznamu
  Obrázek 1 – Volba marketingového seznamu

  Pro pole „Ecomail list“ vybereme seznam kontaktů, se kterým chcete zvolený Marketingový seznam synchronizovat viz Obrázek 2. Pole „Ecomail list“ obsahuje pouze seznamy, které jsou vytvořeny na straně Ecomailu.

  Výběr Ecomail listu
  Obrázek 2 – Výběr Ecomail listu

  Vpravo nalezneme pole „ecomail options“, které určuje akci, jenž bude provedena při další synchronizaci po uložení:

  • Stáhnout data“ – promaže Marketingový seznam a vyplní ho kontakty z Ecomail seznamu, který jste vybrali
  • Promazat Ecomail“ – promaže veškeré kontakty ve vybraném Ecomail seznamu a naplní jej kontakty z Marketingového seznamu

  Prázdná možnost neprovede ani jednu z výše uvedených akcí.

  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649