• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Slučování duplicitních záznamů

  V rámci systému mohou vznikat duplicitní záznamy a také potřeba tyto záznamy mazat, aby právě tyto duplicity nebyly.

  Vzhledem k tomu, že takovéto záznamy mohou mít velké množství podzáznamů, tak je účelné všechny zachovat. Proto je vhodné využít funkcionality slučování záznamů.

  Proč?

  V případě, kdybyste pouze záznamy smazali, tak podřízené záznamy musíte buď ručně přiřadit nebo budou v systému bez přiřazení. Pokud použijete funkci „Sloučení“, tak dojde ke sloučení duplicitních záznamů a přeřazení podzáznamů pod záznam, který zůstane zachován.

  Jak slučovat záznamy uvidíte i v našem videu:

  Pozn.: Slučování záznamů je podmíněno přístupovými právy. Některý uživatel tuto funkcionalitu nemusí mít přístupnou.

  Slučování záznamů probíhá v těchto krocích:

  1. Vyhledání duplicitních záznamů
  2. Označení záznamů, které chceme sloučit.
  3. Přenesení hodnot atributů ze slučovaných na ten, který zůstane.

  Následně jsou vám zobrazeny záznamy, které budete slučovat a budou odstraněny. Je potřeba sestavit nový záznam, který zůstane v databázi z hodnot slučovaných záznamů.

  Nalevo se zobrazí původní záznamy a kliknutím na šipku u atributu přenesete hodnoty doprava na záznam, který bude nově vytvořen.

  Je potřeba přenést všechny atributy, které chcete, aby byly sloučeny!

  • Provedení sloučení záznamu – poté kliknete na tlačítko uložit.

  Pokud chcete uložit záznamy, tak kliknete na tlačítko uložit viz žlutý čtverec.

  Pozn.: v případě, že si slučování rozmyslíte, tak klikněte na tlačítko Zrušit a budete vráceni zpět do seznamu záznamů. Nic se tak neprovede. Po uložení budete přepnuti do detailu vytvořeného záznamu.

  Označení duplicit a sloučení záznamů
  Obrázek 1 – Označení duplicit a sloučení záznamů
  Přenesení hodnot atributů z mazaných na ty co zůstanou
  Obrázek 2 – Přenesení hodnot atributů z mazaných na ty co zůstanou
  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649