• Zpět
 • Vyzkoušet zdarma

   Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Odběr novinek

   Složený filtr a tvorba pohledů

   Jedná se o komplexní vyhledávací modul, který umožňuje:

   • Vyhledávat přes všechny entity systému
   • Vytvářet složené dotazy přes různé entity a s různými podmínkami
   • Distribuovat vytvořené vyhledávání pro další uživatele systému
   • Vkládat vytvořené vyhledávání do seznamu jako předpřipravené výběry.

   Jedná se o nejkomplexnější vyhledávací možnost!

   Složený filtr se vytváří v těchto krocích

   1. Filtr

   V prvním kroku je potřeba určit, jestli budete:

   • Upravovat již existující filtr viz Obrázek 1
   • Sestavovat zcela nový filtr viz Obrázek 2.

   Pokud se rozhodneme vybrat:

   • úpravu již existujícího filtru, tak se vám výběr předvyplní podle dříve definovaných hodnot a poté jej pouze upravíte
   • při vytvoření zcela nového filtru je potřeba určit, podle jaké výchozí entity budete filtrovat, v námi zvoleném případě podle entity Firmy viz Obrázek 2.

   Začínáte tzv. výchozí entitou a pod ní můžete následně skládat další entity, které se na výchozí entitu budu vázat.

   Pomocí tohoto dotazu můžete např. vybrat všechny firmy, které mají faktury vystavené v období minulého roku.

   Níže popsaný filtr vybírá firmy, které mají Typ = Zákazník a zároveň patří do Odvětví Bankovnictví a Doprava.

   Obrázek 1 – Výběr stávajícího filtru pro úpravy
   Obrázek 2 – Sestavení nového dotazu
   1. Sloupce

   Dalším krokem je definice zobrazení dostupných polí v seznamu viz Obrázek 3.

   Nalevo jsou pole, která budou skrytá a napravo pole, která se budou zobrazovat.

   Jednotlivá pole lze libovolně přetahovat a rozhodovat tak o zobrazení nebo skrytí jednotlivých polí. Pokud najedete kurzorem nad atribut, tak se zobrazí „křížek“ a poté můžete oboustranně pole přesouvat přidržením levého tlačítka myši.

   Dále lze také rozhodovat o pořadí jednotlivých polí v seznamu záznamů přetažením polí zprava doleva Obrázek 3 – zelený rámeček.

   Obrázek 3 – Definice sloupců v zobrazení
   1. Řazení/seskupení

   Třetím krokem je možnost definovat, jak budou zobrazené pole např. seřazeny viz Obrázek 4.

   Je možné:

   • Nastavit alternativní název – možnost použití vlastního názvu, který změní původní
   • Seřadit – definice způsobu řazení jednotlivých polí
   • Změnit prioritu řazení – v případě potřeby řazení podle více polí je možnost nastavit prioritu řazení
   • Seskupit – slouží k seskupení vybraných polí
   • Priorita seskupení – v případě potřeby je možnost opět definovat prioritu seskupení, pokud vyberete více polí pro seskupení
   • Lze provádět nad poli určité funkce jako:
    • AVG – tedy průměr
    • COUNT – tedy počet
    • MAX – vybrat nejvyšší hodnotu
    • MIN – vybrat nejnižší hodnotu
    • SUM – součet hodnot ve výběru.
   Obrázek 4 – Řazení a seskupení
   1. Výsledek

   Pro kontrolu je možné zobrazit výsledek dle provedeného výběru viz Obrázek 15.

   V případě, že výsledek není sestaven podle vašich potřeb, tak se můžete vrátit zpět a provést úpravy. Pokud je výsledek sestaven podle vašich představ, tak pokračujte dále definicí Distribuce a Exportu.

   Obrázek 5 – Zobrazení výsledku dle filtru
   1. Distribuce

   Dále je nutné určit, kde se bude vytvořený filtr zobrazovat v rámci systému viz Obrázek 6.

   Je nutné specifikovat:

   • Jméno – vytvoříte si název pohledu, jak se bude zobrazovat v nabídce
   • Kategorii – definujete, jestli se jedná o:
    • Report – prostý výpis záznam
    • Graf – grafické zobrazení
   • Nabízet v – definujeme, kde se bude filtr zobrazovat:
    • ListView – bude se nabízet v seznamu záznamů. Pokud zvolíte jako výchozí Firmy, tak ve Firmách.
    • Widget – možnost přidat na titulní stranu jako jeden z blok
   • Popis – možnost doplnění popisu k filtru
   • Systémový pohled – pokud zvolíte tuto možnost, tak se vytvořený filtr zobrazí všem uživatelům

   Následně filtr uložíte, pokud vyberete:

   • Uložit – uložení nově vytvořeného nebo upravovaného filtru. Zde je potřeba dát pozor na situaci, kdy upravujete již existující filtr – dojde k jeho změně.
   • Uložit jako nový – nový filtr se uloží jako kopie již existujícího filtru.
   Obrázek 6 – Distribuce – určení, kde se bude zobrazovat
   1. Export

   Každý z filtrů je také možné exportovat do předem vybraného formátu viz Obrázek 7.

   Obrázek 7 – Export reportu

   Jak na to, zjistíte také v následujícím videu:

   Máte nějaké otázky?
   Zavolejte nám.
   +420 739 081 649