• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Složený filtr a tvorba pohledů

  Jedná se o komplexní vyhledávací modul, který umožňuje:

  • Vyhledávat přes všechny entity systému
  • Vytvářet složené dotazy přes různé entity a s různými podmínkami
  • Distribuovat vytvořené vyhledávání pro další uživatele systému
  • Vkládat vytvořené vyhledávání do seznamu jako předpřipravené výběry.

  Jedná se o nejkomplexnější vyhledávací možnost!

  Složený filtr se vytváří v těchto krocích

  1. Filtr

  V prvním kroku je potřeba určit, jestli budete:

  • Upravovat již existující filtr viz Obrázek 1
  • Sestavovat zcela nový filtr viz Obrázek 2.

  Pokud se rozhodneme vybrat:

  • úpravu již existujícího filtru, tak se vám výběr předvyplní podle dříve definovaných hodnot a poté jej pouze upravíte
  • při vytvoření zcela nového filtru je potřeba určit, podle jaké výchozí entity budete filtrovat, v námi zvoleném případě podle entity Firmy viz Obrázek 2.

  Začínáte tzv. výchozí entitou a pod ní můžete následně skládat další entity, které se na výchozí entitu budu vázat.

  Pomocí tohoto dotazu můžete např. vybrat všechny firmy, které mají faktury vystavené v období minulého roku.

  Níže popsaný filtr vybírá firmy, které mají Typ = Zákazník a zároveň patří do Odvětví Bankovnictví a Doprava.

  Výběr stávajícího filtru pro úpravy
  Obrázek 1 – Výběr stávajícího filtru pro úpravy
  Sestavení nového dotazu
  Obrázek 2 – Sestavení nového dotazu
  1. Sloupce

  Dalším krokem je definice zobrazení dostupných polí v seznamu viz Obrázek 3.

  Nalevo jsou pole, která budou skrytá a napravo pole, která se budou zobrazovat.

  Jednotlivá pole lze libovolně přetahovat a rozhodovat tak o zobrazení nebo skrytí jednotlivých polí. Pokud najedete kurzorem nad atribut, tak se zobrazí „křížek“ a poté můžete oboustranně pole přesouvat přidržením levého tlačítka myši.

  Dále lze také rozhodovat o pořadí jednotlivých polí v seznamu záznamů přetažením polí zprava doleva Obrázek 3 – zelený rámeček.

  Definice sloupců v zobrazení
  Obrázek 3 – Definice sloupců v zobrazení
  1. Řazení/seskupení

  Třetím krokem je možnost definovat, jak budou zobrazené pole např. seřazeny viz Obrázek 4.

  Je možné:

  • Nastavit alternativní název – možnost použití vlastního názvu, který změní původní
  • Seřadit – definice způsobu řazení jednotlivých polí
  • Změnit prioritu řazení – v případě potřeby řazení podle více polí je možnost nastavit prioritu řazení
  • Seskupit – slouží k seskupení vybraných polí
  • Priorita seskupení – v případě potřeby je možnost opět definovat prioritu seskupení, pokud vyberete více polí pro seskupení
  • Lze provádět nad poli určité funkce jako:
   • AVG – tedy průměr
   • COUNT – tedy počet
   • MAX – vybrat nejvyšší hodnotu
   • MIN – vybrat nejnižší hodnotu
   • SUM – součet hodnot ve výběru.
  Řazení a seskupení
  Obrázek 4 – Řazení a seskupení
  1. Výsledek

  Pro kontrolu je možné zobrazit výsledek dle provedeného výběru viz Obrázek 15.

  V případě, že výsledek není sestaven podle vašich potřeb, tak se můžete vrátit zpět a provést úpravy. Pokud je výsledek sestaven podle vašich představ, tak pokračujte dále definicí Distribuce a Exportu.

  Zobrazení výsledku dle filtru
  Obrázek 5 – Zobrazení výsledku dle filtru
  1. Distribuce

  Dále je nutné určit, kde se bude vytvořený filtr zobrazovat v rámci systému viz Obrázek 6.

  Je nutné specifikovat:

  • Jméno – vytvoříte si název pohledu, jak se bude zobrazovat v nabídce
  • Kategorii – definujete, jestli se jedná o:
   • Report – prostý výpis záznam
   • Graf – grafické zobrazení
  • Nabízet v – definujeme, kde se bude filtr zobrazovat:
   • ListView – bude se nabízet v seznamu záznamů. Pokud zvolíte jako výchozí Firmy, tak ve Firmách.
   • Widget – možnost přidat na titulní stranu jako jeden z blok
  • Popis – možnost doplnění popisu k filtru
  • Systémový pohled – pokud zvolíte tuto možnost, tak se vytvořený filtr zobrazí všem uživatelům

  Následně filtr uložíte, pokud vyberete:

  • Uložit – uložení nově vytvořeného nebo upravovaného filtru. Zde je potřeba dát pozor na situaci, kdy upravujete již existující filtr – dojde k jeho změně.
  • Uložit jako nový – nový filtr se uloží jako kopie již existujícího filtru.
  Distribuce - určení, kde se bude zobrazovat
  Obrázek 6 – Distribuce – určení, kde se bude zobrazovat
  1. Export

  Každý z filtrů je také možné exportovat do předem vybraného formátu viz Obrázek 7.

  Export reportu
  Obrázek 7 – Export reportu

  Jak na to, zjistíte také v následujícím videu:

  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649