• Zpět
 • Vyzkoušet zdarma

   Odesláním udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

   Odběr novinek

   Nastavení kalendáře

   Před tím, než začnete s Kalendářem pracovat je potřeba nastavit jeho parametry.

   Nastavení otevřete tak, že v levém menu zvolíte Kalendář a kliknete na něj. Následně se vám zobrazí kalendář ve výchozím nastavení a poté kliknete v pravém horním rohu na Nastavení.

   Následně se otevře okno viz Obrázek 1, kde provedete výchozí nastavení atributů následovně:

   • Výchozí pohled – vyberete formu pohledu – jako např měsíc, týden atp.
   • Počáteční čas a koncový čas – jaký časový úsek bude označen „bíle“, tedy jako pracovní čas
   • Čísla týdnů – jestli se mají zobrazovat čísla týdnů v měsíčním zobrazení
   • Zobrazit víkendy – jestli se mají zobrazovat také víkendy
   • Dokončené Aktivity – jestli se mají zobrazovat také dokončené aktivity – tedy takové aktivity, jejichž Stav = Dokončeno
   • Přehled Hovorů – mají se zobrazovat Hovory?
   • Přehled Schůzek – mají se zobrazovat Schůzky?
   • Přehled Úkolů – mají se zobrazovat Úkoly?
   • Stav – vybírá se, které stavy se mají podle typů Aktivit zobrazovat
   • Sdílený kalendář – pokud budete chtít svůj kalendář sdílet, tak v Seznamu uživatelů zvolíte ty uživatele, kterým kalendář bude sdílen.

   Pokud je vše správně nastaveno, tak můžete nastavení uložit.

   Obrázek 1 – Okno s nastavením kalendáře
   Máte nějaké otázky?
   Zavolejte nám.
   +420 739 081 649