• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Nastavení kalendáře

  Před tím, než začnete s Kalendářem pracovat je potřeba nastavit jeho parametry.

  Nastavení otevřete tak, že v levém menu zvolíte Kalendář a kliknete na něj. Následně se vám zobrazí kalendář ve výchozím nastavení a poté kliknete v pravém horním rohu na Nastavení.

  Následně se otevře okno viz Obrázek 1, kde provedete výchozí nastavení atributů následovně:

  • Výchozí pohled – vyberete formu pohledu – jako např měsíc, týden atp.
  • Počáteční čas a koncový čas – jaký časový úsek bude označen „bíle“, tedy jako pracovní čas
  • Čísla týdnů – jestli se mají zobrazovat čísla týdnů v měsíčním zobrazení
  • Zobrazit víkendy – jestli se mají zobrazovat také víkendy
  • Dokončené Aktivity – jestli se mají zobrazovat také dokončené aktivity – tedy takové aktivity, jejichž Stav = Dokončeno
  • Přehled Hovorů – mají se zobrazovat Hovory?
  • Přehled Schůzek – mají se zobrazovat Schůzky?
  • Přehled Úkolů – mají se zobrazovat Úkoly?
  • Stav – vybírá se, které stavy se mají podle typů Aktivit zobrazovat
  • Sdílený kalendář – pokud budete chtít svůj kalendář sdílet, tak v Seznamu uživatelů zvolíte ty uživatele, kterým kalendář bude sdílen.

  Pokud je vše správně nastaveno, tak můžete nastavení uložit.

  Okno s nastavením kalendáře
  Obrázek 1 – Okno s nastavením kalendáře
  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649