• Zpět
 • Vyzkoušet
  Požádat o demo

  Distribuce reportu

  Výsledný report je možné nabízet v grafu či reportu viz Obrázek 1.

  1. Graf

  Graf je vizuální reprezentace dat, která vám umožňuje efektivně analyzovat a interpretovat data. CORIPO podporuje širokou škálu grafů.

  2. Report

  CORIPO umožňuje dynamicky přeskupovat, seskupovat a sumarizovat velké soubory dat pro snadnější analýzu. Vzhled a obsah výsledné kontingenční tabulky můžete filtrovat, třídit a přizpůsobovat podle vašich potřeb.

  Distribuce reportu
  Obrázek 1 – Distribuce reportu

  Požadovaný Report nebo Graf je možné potom nabízet viz Obrázek 2:

  1. v Seznamu záznamů u jednotlivých modulů (V aktuálním případě v modulu Příležitosti),
  2. na Homepage.
  Nabízení reportu
  Obrázek 2 – Nabízení reportu

  Poté je nutné zvážit uživatele, kterým chceme výsledný Report nebo Graf distribuovat viz Obrázek 3.

  Nastavení pohledu
  Obrázek 3 – Nastavení pohledu
  1. Systémový pohled – výsledný Report nebo Graf uvidí všichni uživatelé systému
  2. Přidělení pohledu uživatelům – výsledný Report nebo Graf uvidí ti uživatelé, kterým je pohled přidělen přímo na úrovni uživatele nebo podle role, která mu je přidělena.
  Pomeranian
  Máte nějaké otázky?
  Zavolejte nám.
  +420 739 081 649